OCAD-utbildning 6.3. på distans

OBS! Tillfället har blivit inhiberat pga. ett för lågt antal deltagare. Vi försöker hitta en bättre tidpunkt för tillfället senare under året.

Under utbildningen bekantar man sig med OCAD-programmets rit- och redigeringsverktyg och lär sig grunderna i dem. Utbildningen lämpar sigför nybörjare och är även god repetition för mer erfarna användare. Ingen förhandskunskap krävs. Vid behov kan man också få en kort introduktion i banläggning i OCAD, med tanke på FSO-banläggarutbildningen.

Utbildningen är avgiftsfri.

Plats:

Utbildningen genomförs på distans via Zoom. Länk: https://idrott-fi.zoom.us/j/81293752134.

Meeting ID: 812 9375 2134

Tidpunkt:

Måndagen 6.3.2023 kl. 18.00 – 20.00.

Utrustning för utbildningen:

-Anteckningsmaterial och dator med internet-anslutning.

-Utbildningstillfället är av föreläsningskaraktär och deltagaren förväntas följa med föreläsningen aktivt och göra anteckningar. Utbildaren går igenom diverse funktioner och tillvägagångssätt i OCAD. Efter utbildningstillfället rekommenderas deltagaren repetera diverse funktioner som tagits upp på tillfället. Utbildningens innehåll bygger på den nyaste OCAD-versionen, vars Trial-version kan laddas ned på adressen https://www.ocad.com/en/trial/ och välja versionen (edition) Orienteering. Bör poängteras att Trial-versionen endast kan användas avgiftsfritt i 14 dagar fr.o.m. nerladdningsdagen och kan endast användas på en enhet. Funktionerna och verktygen som lärs ut under utbildningen finns också till största delen i de äldre versionerna.

Anmälning:

Anmälning senast 5.3.2023 kl. 12:00 via Lyyti, anmälningslänk.

Utbildningens Zoom-länk sänds ut till alla anmälda, samt kommer även att finnas på hemsidan efter att anmälningstiden tagit slut. De anmälda får eventuellt ytterlig information och material via e-post innan utbildningstillfället börjar.

OBS! Utbildningen kommer att spelas in och skickas till deltagarna efter utbildningen. Då har sedan deltagarna efteråt möjlighet att i lugn och ro bekanta sig med materialet den på egen tid!

Utbildare och ytterlig information:

FSO:s OCAD-utbildare Caj Snickars, snickarsmapping@gmail.com och FSO:s grenchef Otto Simosas, otto.simosas@idrott.fi.

Kategorier:
Okategoriserade