OK77 och ETOC fick hedersomnämnande

SSL:s årliga premieringstillfälle hölls även detta år i samband med orienteringsseminariet i Pajulahti. Under tillfället premierades årets bästa orienterare samt övriga aktörer inom orienteringen i Finland.

OK77 som fungerade som arrangörsförening för EM i precisionsorientering (ETOC) i slutet av maj premierades med ett hedersomnämnande för ett väldigt väl genomfört tävlingsarrangemang. Tävlingarna hade skjutits fram ett par gånger på grund av pandemin, vilket utmanade arrangörsföreningen men det inverkade inte på kvaliteten av arrangemangen. Responsen från tävlingarna har varit väldigt god. Hedersomnämningen mottogs av tävlingsledare Anna Jacobson som i sitt tacktal framförde ett stort tack till alla frivilliga funktionärer som ställde upp både före och under tävlingshelgen!

Anna Jacobson OK77, tävlingsledare ETOC.
Bild: SSL/Petteri Kähäri

FSO gratulerar OK77, arrangörsstaben och alla de frivilliga funktionärerna för ett fint arbete!

En del av de premierade.
Bild: SSL/Petteri Kähäri

Kategorier:
Okategoriserade