RAPPORTERING, KARTBIDRAG OCH UNDERSTÖD FÖR UNGA KARTRITARE

Vid ansökan om kartbidrag bör kartrapporteringen vara gjord senast den 7.11.2021.

Anvisningar för redogörande av arealuppgifter och kartritningssätt

Föreningar bör rapportera alla framställda orienterings- och undervisningskartor samt sprint-, skid-, cykel- och precisionsorienteringskartor. Skolor etc. gårdskartor behövs inte rapporteras.

Rapporteringen görs i kartregistret på SSLs Internet-sida, som finns på sidan www.karttarekisteri.fi

Föreningens användarnamn till registret kan frågas av SSLs Petteri Palmi (petteri.palmi(at)suunnistusliitto.fi) eller Pasi Jokelainen (pasi.jokelainen(at)mapline.fi).

Vid rapporteringen ges av varje karta uppgifter om tillverkare, kartritningssätt, area/yta, kostnader och finansiering. I samband med rapporteringen ritas kartans område i kartregistrets kartbotten. På det viset kompletteras Finlands orienteringskartregistret. Äganderätter till orienteringskartorna baserar sig på informationen som registrerats i SSLs kartregister. 

Finska orienteringsförbundets (SSL) kartbidrag delas till kartor, som föreningen själv också tagit del i kostnaderna. Dessutom finns det ett skilt understöd för unga kartritare. Kartprojekt som helt och hållet finansierats av kommunen beviljas inte understöd från SSLs kartbidrag. 

En karta som beviljas kartbidrag kan användas vid SSLs utbildningar. Vid begäran av karta för användning vid utbildning, bör kartan levereras i OCAD-format eller åtminstone som tryckbar pdf-fil.

SSLs kartbidrag som delas till föreningar är en del av UKMs allmänna understöd för Finska Orienteringsförbundet. Beviljande av kartbidraget bestäms av SSLs förbundsstyrelse utgående från kartkommitténs förslag.  

Anvisningar för redogörande av arealuppgifter och kartritningssätt

Rapportering av ritad areal  
Nyproduktion

Då det inte finns från förut av terrängen en orienteringskarta eller ifall av tidigare kartritad terräng görs en helt och hållet ny karta med hjälp av ny grundmaterial, är det frågan om en förstagångskartritning.

Revidering

Då en tidigare orienteringskarta används som grundmaterial och den tidigare kartan påskyndar kartritningsprocessen, är det frågan om en förnyad karta. 

Uppdatering

Då en tidigare karta uppdateras på basen av förändringar i terrängen och det görs enskilda kontrolleringar, kompletteringar och förändringar, är det frågan om uppdatering.

Skidorienteringskartor kategoriseras alltid ihop och i samma kategori med nyproduktion. 

————————————————————————————

SSLs kartbidrag 2021

SSLs kartbidrag ansöks inte skilt, utan kartbidraget baserar sig på rapporteringen av karta i SSLs kartregister. Ifall föreningen vill ha SSLs kartbidrag till en rapporterad karta, bör föreningen leverera förutom elektroniska rapporteringsuppgifter, även nedan nämnda verifikationer till SSLs kartkommitté senast den 7.11.2021.

  1. En färdig karta. Kartan bör vara en sådan version som använts vid tävlingar eller andra evenemang (exempelvis kvaliteten på utskriften och skalan motsvarar en äkta tävlingskarta).
  2. Verifikationer för kostnader som uppkommit vid framställningen av kartan. Verifikationerna kan vara från flera år då kartan framställts. Till varje verifikation bör antecknas kartans namn, vars verifikation det hör till. Av verifikationskopiorna bör komma fram betalningsdagen (exempelvis en kopia på faktura, som bifogas med kvitto på betalning eller uppgifter från kontoutdraget). Endast kopia på faktura räcker inte, utan det behövs också verifikat för betalningen. 
  3. E-postadress för föreningens kontaktperson för att kunna fråga om eventuell tilläggsinformation. 

All verifikationsmaterial bör vara framme senast den 7.11.2021. Verifikationsmaterialet kan skickas som bilagor per e-post eller på post.

E-postadress:  karttaraportointi@suunnistusliitto.fi

Postadress: SSL / karttaryhmä, Petteri Palmi, Valimotie 10, 00380 HELSINKI.

Elektroniska bilagor för kartor bör vara i OCAD- eller pdf-format. Andra verifikationer bör vara i pdf eller som allmänna bildfiler. I e-postens rubrik skrivs föreningens namn i fråga. 

———————————————————————————-

Bidrag för ung kartritare

En karta vars terrängkartläggning och kartritning är gjord av en under 20-årig person (eller ungdomsgrupp) betalas ett överlopps understöd på 150 euro/karta. För att kunna säkerställa kartans kvalitet bör den unga ha en namngiven mentor, som handleder i arbetetprocessen. 

Ett arbete som är värt understöd bör omfatta flera dagars arbete. Ett sådant är exempelvis en undervisningskarta för skolor eller uppdaterande/förnyande av en nya karta. Föreningar bes att fundera ut noggrant, att hurudant kartarbete är rimligt att ansökas om understöd för en ung kartritare. 

Kartan rapporteras och skickas enligt ovan nämnda anvisningar. Dessutom skickas verifikationer för eventuella kostnader. Som bilaga skickas ett fritt formulerad ansökan, var föreningen meddelar den unga kartritarens namn och ålder samt namn på personen som fungerat som handledare. Gårdskartor rapporteras inte till kartregistret, men man ska göra ett fritt formulerat meddelande, ifall det ansöks om understöd för ung kartritare till den gårdskarta.

Understöd för ung kartritare betalas oberoende om det uppkommit kostnader eller inte vid framställningen av kartan. Av samma karta kan också betalas normal kartbidrag på basen av föreningens egen andel. 

Information om rapportering av kartor och SSLs kartbidrag fås av SSLs kartansvarig Pasi Jokelainen, tel/WA-meddelande. 0400 608 184, e-post pasi.jokelainen (at) mapline.fi.Kategorier:
Okategoriserade