Undervisnings- och kulturministeriets utvecklingsstöd för föreningsverksamhet (föreningsstöd)

Undervisnings- och kulturministeriets föreningsstöd är statens ekonomiska stödform för idrottsföreningar med avsikt att stöda och utveckla idrottsverksamhet på gräsrotsnivå. Ansökningsperioden för 2021-utvecklingsstöd pågår mellan 13.11-18.12.2020 (kl. 16.15). 

Utvecklingsstödet för föreningsverksamhet är avsett för att öka barns och ungas möjlighet till utövande av idrottshobbyer samt för att utveckla en mångsidig organiserad motion och idrott.

Ministeriets understöd kan sökas av lokala, registrerade föreningar som ordnar motion och/eller idrott. Understödet beviljas mottagaren i form av ett specialunderstöd efter prövning.

Läs mer om hur ni ansöker på undervisnings- och kulturministeriets webbplats

Vid frågor, kontakta ministeriets ansvarsperson(er) eller FSI:s personal.

Kategorier:
Finlands Svenska Idrott FSO Föreningsverksamhet