Utkast-Strategi 2024-2027, Jämställdhets-och likabehandlingsplan 2024-2026

Förbundet har under hösten jobbat med att uppdatera sin strategi för tidsperioden 2024-2027, samt sin jämställdhets- och likabehandlingsplan för tidsperioden 2024-2026.

Nu publiceras ett utkast av bägge dokument som fältet gärna får kommentera och ge förbättringsförslag. Planerna har bearbetats av styrelsen, förbundets personal och även fått input från FSI:s personal. De kommer fortsättningsvis bearbetas till början av nästa år.

Om ni har åsikter och kommentarer ber vi er vänligen kontakta grenchefen.

Kategorier:
Okategoriserade