Vuxenkurs i orientering 19.4

Finlands Svenska Orienteringsförbund ordnar en vuxenkurs i orientering på distans onsdagen 19.4. kl.18-20.

Kursen är riktad till vuxna och föräldrar som är intresserade att lära sig de teoretiska grunderna i orientering. Kursen fungerar som en bra start får sin egna hobby eller som stöd för sina barn som orienterar. Tanken är att efter kurstillfället kan man lättare anknyta till sin lokala förenings orienteringsskola då man har en viss teoretisk förhandskunskap.

Under kurstillfället kommer vi bl.a. gå igenom kartans färger, karttecken och andra grundläggande kunskaper som krävs för att lära sig förstå kartan. Det finns också tid för deltagarna att ställa frågor.

Som utbildare fungerar FSO:s förbundstränare Saara Norrgrann och grenchef Otto Simosas. Kursavgiften är 10€ och bör vara betald innan tillfället börjar. Efter kurstillfället får deltagarna en kort sammanfattning av kursmaterialet som presenteras under tillfället, som man sedan kan ha nytta av i fortsättningen.

Vid eventuella frågor ber vi er vänligen kontakta grenchef Otto Simosas (otto.simosas@idrott.fi, +358405649440)

Anmälan görs via Lyyti, sista anmälningsdag är tisdagen 18.4. Anmälningslänk.

Kurstillfället hålls på Zoom och sänds ut till alla anmälda senast på förmiddagen 19.4.

Kategorier:
Okategoriserade