De finlandssvenska orienteringsmästerskapen FSOM skjuts fram till augusti 2021

Finlands Svenska Orienteringsförbunds mästerskap, FSOM, som var inplanerade till den 7-9 augusti 2020 kommer inte att löpas. Förbundsstyrelsen för Finlands Svenska Orienteringsförbund, FSO, fattade beslutet att skjuta upp mästerskapen till nästa sommar på grund av de ogynnsamma utsikter Coronapandemin har orsakat tävlingsidrotten. Arrangörsföreningen IF Åland fortsätter planeringen och står som värd för tävlingarna i augusti 2021. 


Svaga utsikter för ett komplett FSOM denna sommar

Publiktillställningar som samlar över 500 deltagare är förbjudna fram till 31.7. Finlands Svenska Orienteringsförbund har beräknat att FSOM på Åland under normala omständigheter skulle samla ca. 800 medverkande (tävlande, föreningsaktiva, anhöriga och arrangörer). 

FSOM skall betraktas som en över 500-personers tillställning och i dagsläget finns det ingenting som garanterar att en publiktillställning av FSOM:s karaktär skulle tillåtas i början av augusti, enbart en vecka efter att rådande begränsningsperiod tagit slut”, konstaterar Wilhelm Stenbacka, grenchef för FSO. 

De finlandssvenska orienteringsföreningarna hade förväntats boka passage med färja, samt busstransporter och inkvartering på Åland, de flesta över ett veckoslut från fredag till söndag. “Det är på vårt gemensamma ansvar att prioritera hälsa och säkerhet samt agera ansvarsfullt. I dagsläget ser det inte förnuftigt ut att ordna ett evenemang där hundratals personer åker från fastlandet till Åland över en intensiv helg med hård tävling och omfattande umgänge”, belyser Stenbacka. Ett FSOM denna sommar skulle sannolikt även ha skapat ett stort bortfall bland deltagare. “Arrangörer, föreningsaktiva eller tävlingsidrottare skall inte vara tvungna att planera sina arrangemang vidare under såhär osäkra prognoser”, resonerar Stenbacka. 

Tävlingsidrott i Finland lär komma igång i juni, men under mycket noggranna specialarrangemang, såsom begränsning av tävlingsklasser, begränsning av deltaganderätt för riskgrupper samt begränsning av funktioner vid tävlingsplatsen. Finlands Svenska Orienteringsförbund utvärder utsikterna för FSOM till sådana att det är högst osannolikt att ett komplett FSOM på normala villkor går att arrangera. Samtidigt anser förbundet att det från alla involverade parters håll- tävlande, förening, arrangör och förbund – är bäst att inte planera vidare på ett kompromissande mästerskap. “FSOM är hela finlandssvenska orienteringens gemensamma höjdpunkt, ett stympat eller begränsat mästerskap skall inte ordnas”, sammanfattar Stenbacka. 


FSOM på Åland 6-8.2021

Förbundsstyrelsen för FSO beslöt att skjuta upp mästerskapen på Åland till veckoslutet före skolstart 2021. FSO:s traditionella storläger, som ordnas för finlandssvenska juniororienterare på FSOM-orten under mästerskapsveckan, flyttas samtidigt till augusti 2021. För framtida mästerskap innebär detta att övriga beviljade FSOM flyttas framåt med ett år. IF Femman står därmed som mästerskapsarrangör 2022 och OK Raseborg 2023. 

“IF Ålands arrangörsstab har siktet inställt på nästa sommar. Nu lägger vi krutet på att bjuda den finlandssvenska orienteringen på fina orienteringsmästerskap på Åland i augusti 2021”, avslutar Stenbacka.

Förfrågningar och ytterligare information,
Wilhelm Stenbacka
Grenchef, Finlands Svenska Orienteringsförbund
Finlands Svenska Idrott r.f.
Gjuterivägen 10, 00380 Helsingfors
+358401931394
wilhelm.stenbacka@idrott.fi 

Bakgrundsinfo om FSOM: Finlands Svenska Orienteringsförbund, FSO, är ett koordinerande intresse- och serviceorgan med avsikt att främja orienteringssporten på svenska i Finland. Medlemmar i FSO är 26 föreningar med orienteringsverksamhet. FSO utgör dessutom ett medlemsförbund i Finlands Svenska Idrott samt fungerar som region inom det nationella orienteringsförbundet, Suunnistusliitto.

FSOM, är de årliga mästerskapstävlingarna mellan förbundets medlemsföreningar. FSOM arrangeras årligen i orientering samt skidorientering. Arrangörsskapet för FSOM varierar mellan FSO:s medlemsföreningar.

Kategorier:
Finlands Svenska Idrott FSO FSOM Tävling