Förberedelsepaket, FM-lång

FM-lång avgörs inkommande helg i Joensuu, närmare bestämt i trakterna söder om Koli. Här nedan kan ni bekanta er med förbundstränare Saara Norrgrann och Fredric Portin förberedelsepaket till tävlingarna.

LÅNG-FM förberedelsepaket

Tävlingssidor (på finska)

Tävlingsdirektiv (på svenska)

Vägvisningen börjar från väg 515 vid Herajoki korsning, Herajoentie 1, Joensuu. Google Maps, körtid från vägvisningen 15 minuter. 

TERRÄNG:

Tävlingsterrängen består av södra delen av Koli bergsparti. Den största höjdskillnaden i terrängen är ca 160 m. Området är mångsidigt; Skogen består omväxlande av tallhed (tallskog med bra framkomlighet), täta granskogar, ungskog och gamla skyddade skogsområden. Detaljrikedomen växlar likaså från detaljfattiga sluttningar till småskurna berg i dagen områden. Terrängen nära TC är mindre kuperat, så de kortaste banorna är inte alltför tuffa.

Det finns några förbjudna områden i terrängen och är markerade på kartan. En del av de förbjudna områdena är också snitslade med gulröd STOP-snitsel i terrängen. Snitslingen markeras på kartan med en heldragen violett linje. 

Träningskartorna ger bra bild av den kommande tävlingsterrängen

KARANTÄN:

Lördag: Klasserna H21K och D21K har karantän. Alla tävlanden i dessa klasser bör vara i karantänområdet senast kl 11.30

Söndag: A-finalklasserna H21 och D21 har karantän. Alla tävlanden i dessa klasser bör vara i karantänområdet senast kl 11.00

LÅNGDISTANS:

  • Långdistansen i sin karaktär har många långa sträckor där man varvar mellan grovorientering och finorientering. 
  • Speciellt på 1:15 000 skala kan det vara svårt att se den exakta kontrollplaceringen. Kontrollera kontrollpunkten med hjälp av kontrolldefinitionen. 
  • Charmen med långdistans är att du utmanar din kapacitet att orientera och fokusera trots att du är fysiskt trött. Försäkra dig om en god vätskebalans 24 timmar innan tävlingen. Tanka energi genast efter kvalet och ha med energigel till finalen.
    • OBS! Gelpåsar och annat skräp får absolut inte lämnas i terrängen. Det finns skräppåsar vid vätskestationerna.

Läs Fredric Portins tankar om kommande FM långdistans:

LYCKA TILL!

Kategorier:
Okategoriserade