FSO-banläggarutbildning våren 2023

FSO ordnar två banläggarutbildningstillfällen i mars, närmare bestämt 17-18.3 i Kronoby (Kronoby Folkhögskola) och 24-25.3 i Helsingfors (Sportens Hus).

Utbildningen lämpar sig för nybörjare, samt för mer erfarna banläggare som vill uppdatera sin kunskap och uppdatera sitt II-klass banläggarkort. Efter avklarad utbildning har man alltså rätt att ansöka om II-klass banläggarkort som t.ex. ger tillämpad behörighet att fungera som banläggare i nationella tävlingar och distriktsmästerskap.

Utbildningens deltagaravgift är 25€/person och faktureras av föreningarna efter att utbildningen är slutförd.

Preliminärt upplägg:

Fredag: Kl. 18-21, 3h teori på distans.

Lördag: Kl. 9-17, närtillfälle (innehållande grupparbeten). Möjlighet till lunch till självkostnadspris.

Som utbildare i Nyland fungerar Kristian Forsell och i Österbotten Caj Snickars. Bägge utbildare har klass I-banläggarbehörighet och är erfarna tävlingsbanläggare och -kontrollanter.

Till utbildningen hör förhandsuppgifter och hemuppgifter som de anmälda får av utbildaren närmare inpå tillfället.

Som utrustning till utbildningen behövs:

  • anteckningsmaterial, dator och fungerande internetanslutning.
  • OCAD-programmet. Det går att ladda ner OCAD-programmets gratisversion (https://www.ocad.com/en/trial/). Som version (edition) rekommenderas Orienteering. Observera att Trial-versionen endast är i kraft 14 dagar från nedladdningen på den enhet där den laddas ned.

Anmälningslänk Nyland (öppnar 1.2, stänger 19.3)

Anmälningslänk Österbotten (öppnar 1.2, stänger 5.3)

Vi eventuella frågor ber vi er vänligen ta kontakt med grenchefen eller direkt till utbildarna (kristian.forsell59@gmail.com, snickarsmapping@gmail.com).

Kategorier:
Okategoriserade