FSO-banläggarutbildning

FSO-banläggarutbildning 10-11.11 i Ekenäs.

Utbildningen lämpar sig för nybörjare, samt för mer erfarna banläggare som vill uppdatera sin kunskap och uppdatera sitt II-klass banläggarkort. Efter avklarad utbildning har man alltså rätt att ansöka om II-klass banläggarkort som t.ex. ger tillämpad behörighet att fungera som banläggare i nationella tävlingar och distriktsmästerskap.

Utbildningens deltagaravgift är 25€/person och faktureras av föreningarna efter att utbildningen är slutförd. Som utbildare fungerar Kristian Forsell. 

Anmälan och önskemål via detta formulär senast 8.11. Man kan även anmäla sig direkt till utbildare Kristian Forsell (kristian.forsell59@gmail.com) eller grenchef Otto Simosas (otto.simosas@idrott.fi).

Mer info kommer senare till de anmälda per e-post.

Banläggarutbildning

Anmälan och önskemål senast 8.11!

Anmälningsformulär

Kategorier:
Okategoriserade