FSO kartlägger potentiella utbildare för förbundets utbildningsverksamhet

FSO kartlägger under våren 2020 potentiella utbildare för grenspecifika utbildningar inom orientering på svenska i Finland. Vi söker alltså efter personer intresserade av att fungera som utbildare för FSO då förbundet arrangerar utbildning för dess medlemsföreningar och aktiva inom dessa föreningar. Med hjälp av kartläggningen kan förbundet bilda en uppfattning över vilka personer med intresse och kompetens att fungera som svenskspråkiga utbildare inom orientering kan potentiellt vara tillgängliga för förbund och föreningar då utbildningsbeställningar framförs.

Anmäl ditt intresse att fungera som FSO:s utbildare genom att fylla i detta formulär. (Utbildare erhåller arvode för genomförd utbildning eller kurs)

Exempel på grenspecifika utbildningar som FSO har beredskap att arrangera:

– Banläggarutbildning (SSL nivå-2)
– Banläggning för barn och unga (under SSL regi)

– Ocad-utbildning (eller alternativt program för banläggning)
– Kartritarkurs

– Tränarutbildning för orienteringsledare och -tränare (steg 1)
– Nybörjarledarutbildning

Mer ”avancerade” helheter, som t.ex. tränarutbildning (steg 2-3) samt banläggarseminarie (krävs för att få banläggarkort klass 1) arrangeras i första hand av SSL. Om det finns intresse att fungera som svenskspråkig utbildare i något av dessa teman, anmäl om det i den öppna frågan längre ner i anmälningsformuläret, så kan FSO förmedla detta intresse till SSL.

Övriga för idrotten relevanta utbildningar kan arrangeras i samråd med Finlands Svenska Idrott, FSI, och dess övriga medlemsförbund eller partners. Exempel på dylika teman är utbildning inom mental träning, näringslära, föreningsadministration, GDPR, webkliniker, jämställdhet och likabehandling inom idrott, speaker- eller funktionärsutbildning etc. Om du har intresse eller kompetens att fungera som utbildare i något av dessa för idrotten gemensamma teman, kan detta framföras längre ner i formuläret i den öppna frågan.

Vid frågor kontakta FSO vik. grenchef Wilhelm Stenbacka (wilhelm.stenbacka@idrott.fi, 0401931394).

Kategorier:
Banläggning Distrikt Finlands Svenska Idrott FSO Kommunikation Orientering Utbildning