FSOs träningsgrupper 2022

Antagningsgruppen (FSO:s träningsuttskot, förbundstränare och FSO:s tränare) har valt FSO:s träningsgrupper 2022. Uttagningarna till träningsgrupperna baserar sig på det Riktlinje-dokument för träningsgrupperna som angetts i samband med ansökan.

I årets uttagning har TU och tränarna tvingats att ta hänsyn FSO:s resurser, som möjliggör en grupp på 30-35 idrottare. Under uttagningsprocessen har granskats varje sökandes idrottsprestationer som en helhet. I år fanns det många bra och meriterade sökande vilka fyllde riktlinjerna och därför måste TU och tränarna betona FM-resultat även mera än tidigare, eftersom resurserna begränsar gruppens storlek.  

I årets uttagning har TU och tränarna på ett helhetsmässigt plan betonat FSO-träningsgruppernas betydelse för de äldre juniorklasserna och unga senioridrottare som tävlar första året/åren i seniorklasserna. TU anser det viktigt för förbundet att genom sin träningsverksamhet kunna stöda idrottare i denna utmanande nyckelfas av karriären, då kraven på träningsmängd och idrottslig utveckling ökar samtidigt som man är tvungen att göra viktiga beslut för egen framtid. 

Gruppens sammansättning möjliggör att uttagna idrottare med omfattande tränings- och tävlingserfarenhet har en grupp jämnåriga idrottare på samma nivå, där de kan sparra varandra att utvecklas tillsammans, både fysiskt och tekniskt. 

För kommentarer eller feedback angående uttagningen av FSO:s träningsgrupper 2022, vänligen kontakta förbundstränaren, FSO:s tränaren Maritta Nurmi eller  FSO:s träningsutskott. 

Idrottarna inte blev valda till träningsgrupperna har möjlighet att delta på träningsgruppernas lägerträningar och om det finns plats på lägrena, också delta på lägret till självkostnadspris. Ifall du är intresserad att delta så meddela då den ansvariga tränaren för det aktuella lägret i god tid innan anmälan går ut.

Kategorier:
Okategoriserade