Höstmöte 2023

Förbundets stadgeenliga höstmöte hölls tisdagen den 21.11 på distans. Sex föreningar hade fullmäktigade representanter och totalt deltog 12 personer på höstmötet.

Under mötet valde man tre nya styrelsemedlemmar för perioden 2024-2025. Det nya styrelsemedlemmarna är Anders af Hällström från OK77 (omval), Stefan Karlsson från OK Trian och Sofia Penger från Pargas IF (omval). Som personliga suppleanter omvaldes Petri Tötterman från OK77, Lars Janlöv från IF Åland och Johanna Brink från Pargas IF. Även Emma Simosas från OK Trian var i tur att avgå, men ställde inte upp för omval. Förbundet tackar Emma Simosas för sin tid och engagemang i förbundsstyrelsen.

Grenchef Otto Simosas presenterade verksamhets- och budgetplanen för år 2024, vilka höstmötet enhälligt godkände.

Under övriga ärenden tackades OK77:s Mikael Donner för sin insats under årets FSOM i Raseborg där han hjälpte en skadad deltagare till mål. Han blir ihågkommen med en FSOM 2023 guldplakett.

Även Föreningarnas möte väckte en hel del diskussion bland mötesdeltagarna, bl.a. diskuterade man karträttigheter, markägare och naturskyddsområden.

Förbundet vill rikta ett stort tack till alla som deltog på höstmöte!

Kategorier:
Okategoriserade