Kartläggning av intresse för FSOM i cykelorientering

Förbundet har fått till uppgift att kartlägga intresset bland förbundets föreningar och medlemmar för FSOM i cykelorientering. 

Vi ber vänligen att alla intresserade svarar på denna enkät och sprid gärna budskapet inom era föreningar! Med hjälp av ert intresse utreder vi sedan förutsättningarna för hur vi kan gå tillväga gällande arrangemang av FSOM i cykelorientering i framtiden.

Enkäten finns här.

Svarstid till 31.1.2023!

Bild: Donatas Lazauskas/SSL

Kategorier:
Okategoriserade