Leimaus-lägret i Vuokatti 2-5.6 flyttas till 2021

Uppd. 3.4 – SSL och arrangören har bestämt att flytta Leimaus 2020 i Vuokatti ett år framåt till sommaren 2021. Ett mer eller mindre väntat beslut. Nya datum blir 7-10.6.2021. Detta innebär samtidigt att därpå följande Leimaus-evenemang flyttas framåt med ett år. FSO-gruppen kommer med andra ord inte att åka till Vuokatti denna sommar.

Uppd. 16.3 – SSL och Arrangören informerar mera om Leimaus-arrangemangen under vecka 12…

FSO:s ungdomsgrupp deltar på det nationella Leimaus-lägret i Vuokatti i början av juni. Som ledare fungerar FSO:s personal samt ungdomsgruppens tränare/ledare.

FSO samlar nu i mars-april bindande intresseanmälan från Ungdomsgruppens idrottare och eventuella andra intresserade juniorer från orienterande Svenskfinland. Orienterare från FSO medlemsförening får anmäla sig till Leimaus-lägret, även om man inte sökt till FSO-Ungdomsgruppen inför 2020.

Observera att alla som planenar delta på Leimaus som en del av FSO-gruppen, även de som fyllde i preliminära intresseanmälan i januari, skall fylla i det bindande anmälningsformuläret.

Leimaus, Vuokatti – Flyttat till 7-10.6.2021
– Leimaus-info för ungdomsgruppen och intresserade (uppdaterad 3.3)

– Bindande anmälningslänk (deadline 7.4 kl 23.59)

Leimaus2020 arrangörens hemsida (på finska)

Bilder: Vuokatti Sport, Leimaus 2020

Kategorier:
Orientering Träning Träningsläger Ungdomsverksamhet