SSL:s direktiv för arrangörer av orienteringsevenemang under 1-30.9.2020 (utfärdade 25.8)

OBS! Ändringar kan förekomma, om Regionförvaltningsverken så beslutar. Enligt information tillgänglig 25.8, kommer september-restriktionerna att granskas åter 26.8.

SSL:s ursprungliga direktiv (på finska)
SSL:s artikel
som uppdateras vid nya ändringar i begränsningarna.

Dessa direktiv kan i tillämpad form användas vid nationella tävlingar, konditionsorientering och eventuella föreningsträningar, orienteringsskolor osv. (Fram till 31.8 gäller tidigare utfärdade direktiv, de finns tillgängliga längre ner i artikeln.)

1-31.9.2020 gäller inom orientering i Finland:

Statsrådet och Regionförvaltningsverken (AVI) har gjort en linjedragning, att det under perioden 1-31.9.2020 på grund av coronaepidemin får arrangeras tillställningar för över 500 personer med vissa förutsättningar. Regionförvaltningsverken (AVI) kan göra beslut för en månad i taget.

Deltagarantalet i orienteringsevenemang behöver inte begränsas, förutsatt att gällande bestämmelser uppfylls. I all verksamhet bör myndighetsbestämmelser tillämpas.

Eftersom antalet Covid-19 smittor ökat under augusti, bör man fästa speciell uppmärksamhet vid att operera enligt dessa säkerhetsdirektiv. Handhygien och upprätthållandet av säkerhetsavstånd är i alla situationer av stor betydelse för att förebygga smittor.

Gällande myndighetsbestämmelser

För att undvika coronasmittor i september rekommenderar SSL att följande anvisningar tillämpas: Om man själv eller närstående har symptom i andningsvägarna eller motsvarande, får man inte delta i evenemang.

Om man själv eller närstående har symptom i andningsvägarna eller motsvarande, får man inte delta i evenemang!

 • Helst enbart medlemmar från samma familj/hushåll samåker med samma bil, dock så att starttider beaktas.
 • Person(er) som inte deltar i evenemang bör inte närvara vid evenemanget.
 • Föreningar rekommenderas att inte arrangera gemensamma busstransporter. Om man ändå ordnar busstransport, rekommenderas användandet av ansiktsskydd i bussen.
 • Vid arrangemang av möjliga tvättutrymmen bör rymlighet beaktas och trängsel vid tvättutrymmen undvikas.
 • Placering av möjliga resultattavlor bör organiseras tillräckligt rymligt.
 • Ytor vid WC-utrymmen bör rengöras ofta, gärna med desinficerande rengöringsmedel.
 • Då man säljer café- eller matprodukter, bör man erbjuda tillräckligt med utrymme för förtäring av produkterna.
 • Starten/starterna bör arrangeras rymligt, även minuttrösklar vid startplatsen bör konstrueras rymligt. T.ex. så att 5 m breda trösklar placeras med 5 meters mellanrum. Arrangör bör försöka arrangera starten så att tävlande inte behöver vara närmare än 1,5 meter från varandra.
 • Startintervaller bör vara gläsare, starter exempelvis med minst 2 minuters mellanrum. Evenemangen drar ut på tiden, men säkerheten förbättras. Det är bra att utnyttja hela dagen.
 • Tillämpandet av fria starttider, speciellt i klasserna H&D35 och äldre, är möjligt. I detta fall bör dock startplatsen konstrueras så rymligt att deltagare som väntar på start har möjlighet att hålla tillräckligt avstånd till varandra.
 • I mån av möjlighet kan man dela in tävlingen så att en del av klasserna har starter på förmiddagen och en del av klasserna på eftermiddagen (t.ex. äldre klasser på förmiddagen och yngre klasser på eftermiddagen).
 • I tävlingsdirektiven kan man utfärda sådana direktiv, att deltagarna efter anländande förflyttar sig direkt från bilen till startplatsen och efter målgång direkt tillbaka till bilen.
 • All information, tävlingsdirektiv, starttider, resultat osv. i mån av möjlighet enbart på nätet.
 • Tillvaro vid väntefaser (t.ex. före, mellan eller efter prestationer) bör ske utspritt. Tävlingsplatsen bör vara rymlig.
 • Arrangören bör se till att det finns handdesinfektion (=käsidesi) tillgängligt vid mål före utläsning av tävlingskort.
 • Vid tävlingssituation: inga skuffanden eller närkontakter tävlanden emellan. Vid stämpling och på målrakan skall trängsel undvikas. Deltagare bör undvika beröring av stämplingsenheter och kontrollbockar.
 • Då terräng och funktioner tillåter, kan man exempelvis använda sig av två startplatser och två mål.
 • Stafetter kan arrangeras, förutsatt att man beaktar en tillräcklig fysiskt spridning av funktioner så att närkontakter undviks. Man bör även se till att banornas spridning/gaffling är tillräcklig så att närkontakter undviks.

Översättning 25.8,
Wilhelm Stenbacka
Finlands Svenska Idrott


1-31.8.2020 gäller inom orientering i Finland:

Deltagarantalet i orienteringsevenemang behöver inte begränsas, förutsatt att gällande bestämmelser uppfylls. I all verksamhet bör myndighetsbestämmelser tillämpas.

Gällande myndighetsbestämmelser

För att undvika coronasmittor i augusti rekommenderar SSL att följande anvisningar tillämpas

 • Om man själv eller närstående har symptom i andningsvägarna eller motsvarande, får man inte delta i evenemang.
 • Helst enbart medlemmar från samma familj/hushåll samåker med samma bil, dock så att starttider beaktas.
 • Person(er) som inte deltar i evenemang bör inte närvara vid evenemanget.
 • Föreningar bör inte arrangera gemensamma busstransporter.
 • Vid arrangemang av möjliga tvättutrymmen bör rymlighet beaktas och trängsel vid tvättutrymmen undvikas.
 • Placering av möjliga resultattavlor bör organiseras tillräckligt rymligt.
 • Ytor vid WC-utrymmen bör rengöras ofta, gärna med desinficerande rengöringsmedel.
 • Då man säljer café- eller matprodukter, bör man erbjuda tillräckligt med utrymme för förtäring av produkterna.
 • Starten/starterna bör arrangeras rymligt, även minuttrösklar vid startplatsen bör konstrueras rymligt. T.ex. så att 5 m breda trösklars placeras med 5 meters mellanrum. Arrangör bör försöka arrangera starten så att tävlande inte behöver vara närmare än 1,5 meter från varandra.
 • Startintervaller bör vara gläsare, starter exempelvis med minst 2 minuters mellanrum. Evenemangen drar ut på tiden, men säkerheten förbättras. Det är bra att utnyttja hela dagen.
 • Tillämpandet av fria starttider, speciellt i klasserna H&D35 och äldre, är möjligt. I detta fall bör dock startplatsen konstrueras så rymligt att deltagare som väntar på start har möjlighet att hålla tillräckligt avstånd till varandra.
 • I mån av möjlighet kan man dela in tävlingen så att en del av klasserna har starter på förmiddagen och en del av klasserna på eftermiddagen (t.ex. äldre klasser på förmiddagen och yngre klasser på eftermiddagen).
 • I tävlingsdirektiven kan man utfärda sådana direktiv, att deltagarna efter anländande förflyttar sig direkt från bilen till startplatsen och efter målgång direkt tillbaka till bilen.
 • All information, tävlingsdirektiv, starttider, resultat osv. i mån av möjlighet enbart på nätet.
 • Tillvaro vid väntefaser (t.ex. före, mellan eller efter prestationer) bör ske utspritt. Tävlingsplatsen bör vara rymlig.
 • Arrangören bör se till att det finns handdesinfektion (=käsidesi) tillgängligt vid mål före utläsning av tävlingskort.
 • Vid tävlingssituation: inga skuffanden eller närkontakter tävlanden emellan Vid stämpling och på målrakan skall trängsel undvikas. Deltagare bör undvika beröring av stämplingsenheter och kontrollbockar.
 • Då terräng och funktioner tillåter, kan man exempelvis använda sig av två startplatser och två mål.
 • Stafetter kan arrangeras, förutsatt att man beaktar en tillräcklig fysiskt spridning av funktioner så att närkontakter undviks. Man bör även se till att banornas spridning/gaffling är tillräcklig så att närkontakter undviks.

Översättning 13.7,
Wilhelm Stenbacka
Finlands Svenska Idrott

Tidigare utfärdade SSL:s direktiv som gäller fram till och med 31.7

SSL:s direktiv för arrangörer med orienteringsevenemang för under 500 deltagare (19.5.2020)

Dessa direktiv kan i tillämpad form användas vid nationella tävlingar, konditionsorientering och eventuella föreningsträningar, orienteringsskolor osv.

20.5. Statsrådet har gjort en linjedragning, att det fram till 31.7.2020 på grund av coronaepidemin får arrangeras tillställningar för högst 500 personer. Regionförvaltningsverken (AVI) har 19.5 publicerat direktiv för arrangerande av publiktillställningar inom juni för 50-500 personer, Regionförvaltningsverkens direktiv finns tillgängliga nedan (svenska kan väljas i längst uppe till höger i länken som öppnas):

https://www.avi.fi/web/avi/tiedotteet-2020;jsessionid=CA3E35DF41BD1FE03A55A79E940FEE8D?p_p_id=122_INSTANCE_aluevalinta&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=14406

Så att begränsningen på 500 medverkande personer inte överstigs, kan man ta högst 460 tävlanden till tävling (eller deltagare till evenemang), eftersom ett antal funktionärer och någon övrig närvarande också bör rymmas inom ramen för 500 deltagare. Det totala antalet på alla närvarande personer får vara högst 500 deltagare!

Det är obligatoriskt att lyda myndighetsdirektiv i all verksamhet.

För att undvika Coronasmittor:

 • Om man själv eller nära anhörig upplever symptom i luftvägar eller motsvarande, får man inte delta i evenemang eller infinna sig på evenemangsplatsen.
 • Samåkande (med samma bil/transportmedel) till evenemang: helst enbart medlemmar från samma familj/hushåll med beaktande av starttider.
 • Personer som inte deltar i tävling eller evenemang bör inte närvara vid tillställningen.
 • Föreningar bör inte arrangera gemensamma busstransporter.
 • Vid evenemang skall inte arrangeras tvätt eller dusch.
 • Vid evenemang skall inte finnas resultattavla.
 • Ytor vid WC-utrymmen skall rengöras ofta, gärna med desinficerande tvättmedel
 • Om man önskar sälja kafé- eller matprodukter, bör man beakta att inget utrymme för förtäring av produkterna får erbjudas. Produkterna får säljas enbart med take away-förfarande.
 • Startplatsen/startplatserna bör vara rymliga. Även minut-trösklar bör vara rymliga. Exempelvis 5 meter breda trösklar med 5 meters mellanrum mellan respektive tröskel. Starttrösklar bör konstrueras så, att tävlanden inte är närmare varandra än 1,5 meter.
 • Startintervaller skall utökas, starter med exempelvis 2-minuters intervaller. Evenemangen drar ut på tiden, men säkerheten förstärks.
 • Fria starttider är möjliga, speciellt i klasserna H/D35 och äldre. Om man tillämpar fria starttider bör man konstruera startplatsen till så pass rymlig, att tävlanden som väntar på start har möjlighet att bevara tillräckligt avstånd till varandra.
 • I mån av möjlighet kan man dela in tävlingsklasserna så att en del av klasserna arrangeras på förmiddagen och en del på eftermiddagen (exempel: äldre klasser på förmiddag och yngre klasser på eftermiddag).
 • I tävlingsdirektiven kan man utfärda sådana direktiv, att deltagarna efter anländande förflyttar sig direkt från bilen till startplatsen och efter målgång direkt tillbaka till bilen.
 • All information, tävlingsdirektiv, starttider, resultat osv. i mån av möjlighet enbart på nätet.
 • Tillvaro vid väntefaser (t.ex. före, mellan eller efter prestationer) bör ske utspritt. Tävlingsplatsen bör vara rymlig.
 • Arrangören bör se till att det finns handdesinfektion (=käsidesi) tillgängligt vid mål före utläsning av tävlingskort.
 • Vid tävlingssituation: inga skuffanden eller närkontakter tävlanden emellan Vid stämpling och på målrakan skall trängsel undvikas. Deltagare bör undvika beröring av stämplingsenheter och kontrollbockar.
 • Då terräng och funktioner tillåter, kan man exempelvis använda sig av två startplatser och två mål.
 • Stafetter kan arrangeras, förutsatt att man beaktar en tillräcklig fysiskt spridning av funktioner så att närkontakter undviks. Man bör även se till att banornas spridning/gaffling är tillräcklig så att närkontakter undviks.
 • Det är tillåtet att arrangera alla tävlingsklasser (i enlighet med nationella tävlingsregler).

Översättning 20.5,
Wilhelm Stenbacka
Finlands Svenska Idrott


22.5, anvisningar för hur man begränsar antal anmälda i IRMA.

Det maximala antalet tävlanden har begränsats till 460 tävlanden (fram till 31.7).

Tävlingsarrangören bör följa med hur antalet anmälda utveckas och avsluta mottagandet av anmälningar när gränsen (460 tävlanden) nås. Samma anvisningar även för de tävlingar där man begränsat tävlarantalet till mindre än 460.

Man stänger anmälningen i IRMA på följande vis:

 • Logga in i IRMA som arrangörsföreningens huvudanvändare
 • Välj vid tävlingen i fråga Hantering av tävling (Kilpailun hallinta)
 • Välj Redigera tävling
 • Välj Anmälningssteg och klasser
 • Ändra deadlinen på datum för det anmälningssteg som är öppet och för alla därpå följande anmälningssteg till att vara ett datum före denna åtgärd görs (t.ex. om gränsen på antalet tillåtna deltagare uppnås 22.5 och man vill stänga anmälan, skall man välja 21.5 till sista datum för anmälan. På detta sätt blir anmälan till tävlingen stängd.)
 • Klicka på Spara.
 • Painetaan Tallenna

Man kan granska att man lyckats stänga anmälning till tävlingen i IRMAs tävlingskalender. Då tävlingen inte längre innehåller länken ”Anmäl dig”, har du lyckats stänga anmälan.

Kategorier:
Finlands Svenska Idrott FSO Kommunikation Orientering Tävling