FSO Nyhetsbrev Augusti 2020

Här är senaste informationen från FSO. Vänligen förmedla denna information inom föreningen till medlemmar och utövare av sporten. Ifall du inte hör till e-postlistan som får dessa meddelanden och vill i fortsättningen ha, vänligen meddela fso@idrott.fi. Du kan även meddela ifall du inte i fortsättningen vill ha av dessa meddelanden.

Idrottens skolläger i orientering, skolåret 2020-2021

FSO samarbetar med Folkhälsan för att förverkliga Idrottens skollägerverksamhet (= den riksomfattande yläkoululeiritys-verksamheten) inom orientering. Lägerverksamheten följer Olympiska Kommitténs direktiv och är ämnad för orienterare i årskurserna 7-9.

Lägerverksamheten arrangeras vid Norrvalla idrottsinstitut, Vörå och Solvalla idrottsinstitut, Esbo. Preliminärt lägerupplägg (fastställs under närmaste veckor), mer information och anmälningen för skolåret 2020-2021 hittar du på FSO:s och Folkhälsans hemsidor. Ansökning (för hela skolåret) till lägerverksamheten bör göras senast 2.10.

Under lägren leds grenträningarna och grencoachingen i orientering av FSO-tränaren Maritta Nurmi. Allmän fysträning leds av David Söderberg och Joakim Träskelin. Livshantering leds av David Söderberg  och Joakim Träskelin.

Mera info på FSO-sidor eller direkt på Folkhälsans sidor. Övriga nationella (finskspråkiga) yläkoulu-alternativ går att se på SSL:s sidor.

Baltic Junior Cup 23-25.10.2020 är inställt.

FSO:s styrelse beslöt, med stöd av arrangörsföreningen OK Raseborg, att ställa in Baltic Junior Cup i Ekenäs denna höst till följd av rådande osäkra och ofördelaktiga utsikter Coronaepidemin har orsakat internationell tävlingsverksamhet. Mera info och argument bakom beslutet att ställa in evenemanget går att läsa här.

Ban- och terrängtester i Svenskfinland

FSO & VSG arrangerar följande löptester inom Svenskfinland under september:

  • 1.9 Otnäs sportplan, Esbo: Bantest 2000m/3000m/5000m (anmälningslänk – anmälningsdeadline 30.8),
  • 2.9 Boberget, Vörå: Terrängtest (anmälningslänk – anmälningsdeadline 27.8),
  • 30.9 Vörå sportplan: Bantest 3000m/5000m (anmälningslänk – anmälningsdeadline 27.9).

FSO:s testtillfällen är öppna för alla intresserade. Anmäl dig på förhand med länkarna ovan (se också närmare klockslag bakom anmälningslänkarna). Vid lämpligare datum eller läge kan man naturligtvis också löpa testlopp annonserade på SSL-sidor. Idrottare som avser att söka till FSO:s träningsgrupper bör i samband med ansökan senare under hösten ange resultat från bantest och dessa testtillfällen är ypperliga tillfällen att granska löpformen samt notera testresultat för ansökan.

Intensiva FM-veckor på kommande

Eftersom tävlingssäsongen inleddes sent detta år, är augusti-september fullspäckade med FM-tävlingar(medeldistans, långdistans, sprint, stafett och natt). I oktober väntar dessutom ännu FM-ultralång. Tävlingsidrottarens dröm med andra ord! Flera av FM-tävlingarna innehåller p.g.a. coronaepidemin avvikande specialarrangemang gällande kvaltävlingar, tävlingscentrum, starttrösklar mm. Se till att bekanta dig med respektive FM-tävlings avvikande arrangemang på förhand och kom ihåg FM-anmälningarna i god tid i IRMA! Lycka till på FM-arenan!

Inkommande distriktsmästerskap

Följande distriktsmästerskap inom Svenskfinland finns i diverse kalendrar under skrivande stund (19.8)

Här finns alla tävlingar i nationella IRMA-kalendern på “FSO-mark” listade.

Suomisport föreningstjänstens presentationstillfälle (webinarie) 24.8

Suomisport är en digital lösning för administration av idrott. Många känner igen Suomisport som portalen var man inhandlar tävlingslicenser och tillhörande försäkringar. Olympiska Kommittén utvecklar Suomisport till att bli hela nationella idrottens digitala administrationsplattform. Olympiska Kommittén har lanserat Suomisport-föreningstjänsten, en digital tjänst skapad för digital administration av idrottsföreningar. Måndag 24.8 kl 17-18.30 ordnas ett webinarietillfälle (på finska) där Suomisport-föreningstjänsten presenteras. Är man intresserad av att modernisera och digitalisera föreningsadministrationen (bl.a. evenemangshantering, ekonomi, medlemsregister) lönar det sig att delta på webinarien. Mer info, anmälning och webinarielänk här.

Aktuellt inom Suunnistusliitto

Tävlingslicenser för säsong 2020 är tillgängliga i Suomisport. Orienterare kan nu inhandla tävlingslicens för tävlingssäsongen 2020. Licensperioden är 1.1-31.12.2020. Alla tävlingslicenser och till licenser kopplade försäkringar inhandlas på Suomisport. Idrottare bör beakta att tävlingslicensen bör vara inhandlad och i kraft före första tävlingen man ämnar delta i under den nya licensperioden. Ytterligare direktiv för inhandlande av licens här (SSL). Sammanfattning på svenska (FSO) här.

För att hänga med i vad som är aktuellt för orientering på en nationell nivå, lönar det sig att hålla ögonen öppna för nya artiklar på SSL sidor och evenemangskalendern uppe till höger på webbplatsen.

Finlands Svenska Idrott informerar

FSI:s Augustiutmaning

Finlands Svenska Idrott vill uppmuntra dig, din familj och dina vänner att förlänga sommaren med hjälp av vår augustiutmaning. Största utmaningen är att utföra uppgifterna ensam, medan att utföra dem i en grupp kan underlätta på många sätt. Några av utmaningarna är direkt fysiska utmaningar medan andra är nyttoaktiviteter och roliga utfärder. Utmaningen och mer info här.

Idrottspodden – alla avsnitt ute

Finlands Svenska Idrott producerade under maj-juni 10 stycken idrottsaktuella podcastavsnitt där Henrika Backlund och Wilhelm Stenbacka tillsammans med inbjudna gäster diskuterat intressanta, även svåra teman inom och runtomkring idrott. Idrottspodden har tacklat bl.a.  elitsatsning, coachingskultur, uthållighetsidrott, soffpotatisar och pengaflöden inom finländsk idrott. 

Alla 10 avsnitt har släppts ut längs med sommaren. Idrottspodden är exempelvis en perfekt träningskompis att lägga på i hörlurarna under sommarens löppass och långlänkar. 

FSI:s På Samma Linje -projekt erbjuder föreningsstöd och föreningsutbildning

På Samma Linje – projektet arbetar för jämställdhet och likabehandling inom finlandssvensk idrott samt för att förstärka den finlandssvenska idrottens färdigheter att motverka trakasserier inom idrott. På Samma Linje (PSL) finns till som stöd och samtalspart om er förening är under ett förändringsarbete. Stödet skräddarsys enligt behovet. Till exempel hjälper PSL föreningar i att skapa en jämställdhets- och likabehandlingsplan, introducera verktyg för att kartlägga nuläge vad gäller jämställdhet och mångfald samt genom att erbjuda skräddarsydda workshops enligt behov.

Utbildning inom följande teman erbjuds:

  1. Ökad normmedvetenhet och likabehandling
  2. Jämställdhets- och likabehandlingsplan
  3. Öka mångfalden och inkludera nyanlända 
  4. Respekt inom idrott
  5. Handlingsplan för att motverka mobbning och sexuella trakasserier

Kontaktuppgifter, mera info, uppkommande tillställningar och workshops – https://sammalinje.fi/

Påminnelser från tidigare nyhetsbrev

Orienteringens tävlingsverksamhet med specialarrangemang under augusti

Det nationella grenförbundet Suunnistusliitto har under sommaren uppdaterat sina riktlinjer och anvisningar för nationell tävlingsverksamhet inom orientering och hurdana specialarrangemang som bör tillämpas. Riktlinjerna och rekommendationerna som gäller under augusti finns tillgängliga:

Nationella och internationella åtgärder och råd inom orientering för att förhindra Coronavirusets spridning

FSO, FSI, Suunnistusliitto, Olympiska Kommittén, IOF och andra idrottsorganisationer uppdaterar regelbundet sina egna webbplatser hur Coronaviruset påverkar den egna grenen och idrotten. FSO sammanfattar aktuellt beträffande begränsningar, inhiberingar etc. för orienteringssporten till denna artikel på FSO:s webbplats. Undertecknad uppdaterar artikeln vid eventuella större förändringar. 


Beställ utbildning till er förening eller region

Hurdan utbildning behöver er förening? Har grannföreningen eventuellt motsvarande behov? FSO har som avsikt att förverkliga utbildningar då en eller fler föreningar uttrycker en beställning eller ett önskemål. 

Grenspecifik utbildning som kan arrangeras är bl.a. banläggarutbildning, banläggarutbildning för barn och unga, tränarutbildning, Ocad-kurs samt kartritningsutbildning. I samråd med Finlands Svenska Idrott kan allmän och grenöverskridande föreningsutbildning arrangeras kring ämnesområden som t.ex. Likabehandlings- och jämställdhetsarbete, GDPR, föreningsförvaltning, speakerutbildning, barnledarutbildning etc. Utbildningar kan “beställas” då man inom en eller fler föreningar är minst 6 intresserade personer. “Beställ” i så fall utbildning genom att kontakta FSO-kansli (wilhelm.stenbacka@idrott.fi).

Förmedling av er förenings evenemang och tillställningar via FSO kanaler?

Ordnar er förening tillställningar, tävlingar, motionslopp eller evenemang, som ni vill dela med er till övriga föreningar inom FSO? FSO kan förmedla information om evenemang, träningsdagar tävlingar mm. via vårt infobrev, nätsidor samt övriga kanaler. Kontakta grenchefen om er förening önskar informera övriga orienterande Svenskfinland : wilhelm.stenbacka@idrott.fi

Hälsningar,
Wilhelm Stenbacka
vik. Grenchef FSO / Ombudsman FSS
Gjuterivägen 10, 00380 Helsingfors

Kategorier:
Baltic Junior Cup Distrikt Finlands Svenska Idrott FSO Idrottens skolläger Idrottspodden Kommunikation Nyhetsbrev NÅID Orientering test Träning Tävling Ungdomsverksamhet ÖID