FSO informerar om åtgärder och råd inom orientering för att förhindra Coronavirusets spridning

Denna artikel kan komma att uppdateras om och när nya rekommendationer eller bestämmelser utfärdas alternativt om det övergripande läget ändras. (Denna version är uppdaterad 27.11 kl 17.20)

2.12

Suunnistusliitto

Föreningar rekommenderas att förverkliga sin träningsverksamhet som självständig orientering eller i små grupper så att regionala och lokala begränsningar och rekommendationer gällande sammankomster beaktas. Konditionsorientering bör inte arrangeras, förutom som självbetjäningsorientering, så länge som de skärpta begränsningarna är i kraft och även för dessa arrangemang bör arrangören beakta regionala och lokala anvisningar.

27.11

Suunnistusliitto

Orienteringsföreningar bör i sin verksamhet följa myndigheters regionala begränsningar och rekommendationer vad gäller sammankomster inomhus och utomhus. De regionalt gällande anvisningarna bör kollas upp på det egna Reigonförvaltningsverkets (AVI) och det egna Sjukvårdsdistriktets webbsidor.

Regionala anvisningar och begränsningar bör även följas vid arrangemang av träningsverksamhet och konditionsorientering. Föreningar rekommenderas att i sin informationsverksamhet påminna om bl.a. säkerhetsavstånd, handhygien och vid behov munskydd.

Orienteringsföreningar från huvudstadsregionen bör notera de nya begränsningarna, vilka förbjuder organiserad hobbyverksamhet för över 20-åriga utövare utomhus samt all organiserad hobbyverksamhet inomhus. Dessa begränsningar träder i kraft 30.11 och gäller fram till 20.11. Motionsorientering skall inte inom begränsningsområdet arrangeras normalt, utan exempelvis istället arrangeras som självbetjäningsorientering i enlighet med gällande begränsningar.

9.9

IOF har informerat om att Junior-EM i Ungern 23-26.10 har inhiberats.

SSL har informerat om att inga finländska landslagstrupper tävlar eller tränar utomlands under återstående 2020. Ingen finländsk landslagstrupp tävlar alltså i t.ex. Euromeeting i Tjeckien i november.

25.8

SSL har utfärdat nya rekommendationer gällande orienteringsverksamhet i Finland för tiden mellan 1-30.9.2020. Bekanta dig med SSL:s rekommendationer i original här (finska) och genom en svenska översättning här.

24.8

IOF har informerat om att EM i cykelorientering i Lahtis och Heinola 9-13.9.2020 har ställts in. Inhiberingen gäller samtliga internationella mästerskap som skulle ha varit på spel under EM-veckan (senior-EM, junior-EM och veteran-VM).

13.7

SSL har utfärdat nya direktiv och rekommendationer för arrangörer av orienteringsevenemang i Finland som gäller perioden 1-31.8.2020. En svenskspråkig översättning av dessa augusti-direktiv hittas här. Direktiven som gäller fram till 31.7 finns längre ner i samma artikel.

12.7

EM i cykelorientering (även Junior-EM och Veteran-VM) som arrangeras i Finland av Lahden Taimi och SOC Asikkala i september 2020 ser i dagsläget att kunna arrangeras. Cykelorienteringsmästerskapen ser därmed ut att bli det första IOF-huvudevenemanget som arrangeras detta unika år. Goda utsikter för mästerskapen alltså i dagsläget.

Uppdatering 3.7

Suunnistusliitto

FM-medeldistansen i orientering, i Jyväskylä i slutet av augusti, arrangeras som en 2-dagars tävling.

 • De klasser med direkt final löper finaltävlingen sö 30.8,
 • De klasser med kval + finaltävlingar löper kvaltävlingen lö 29.8, finaltävlingen 30.8
 • Klasserna H & D 20 arrangeras som direkta finaltävlingar. Detta beror på att de flesta gymnasier flyttat studentdimissioner från våren till lördag 29.8. Genom detta arrangemang krockar studentfesterna för berörda idrottare inte med FM-medeldistansen i orientering.

Regionförvaltningsverken, AVI

Regionförvaltningsverken har publicerat bestämmelser som gäller för offentliga tillställningar 1.8-31.8. I augusti luckras bestämmelserna upp på så sätt att tillställningar för max. 500 personer är tillåtna att arrangera (både inomhus och utomhus). >500 personers tillställningar kan arrangeras så att myndighetsbestämmelser och THL-rekommendationer för att minska spridning av epidemin följs. Se bestämmelserna för augusti-månad här.

Bestämmelserna som gäller under juli 1-31.7 i uppdateringen närmast nedan.

Uppdatering 18.6: Gällande myndighetsbestämmelser – sommaren 2020

Statsrådet och myndigheterna har de senaste dagarna givit nya bestämmelser angående begränsning av offentliga tillställningar, däribland idrottstävlingar. Här ett urplock med de väsentliga myndighetsbestämmelserna för aktörer inom idrotten – i en tidslinje. För orienteringens tävlingsverksamhet gäller tills vidare ännu SSL:s rekommendationer och anvisningar från 19.5.

Fram till 30.6

Regionförvaltningsverken (=AVI)

Regionförvaltningsverken har 19.5 fattat ett beslut, där man förbjuder alla publiktillställningar inomhus och utomhus som samlar över 50 personer fram till 30.6.2020.

”Enligt regionförvaltningsverkens beslut är offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med under 50 personer tillåtna från och med den 1 juni. Om man vid arrangemangen följer Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar kan man dessutom ordna tillställningar med 50–500 personer. Den som ordnar evenemanget ansvarar för att det genomförs på ett sådant sätt att sjukdomsläget avseende coronaviruset inte förvärras.” (ur Regionförvaltningsverkens pressmeddelande 19.5)

FSO uppmanar föreningar att bekanta sig med innehållet i Regionförvaltningsverkens pressmeddelande, speciellt de som planerar arrangera aktiviteter under juni-juli.

1.7 – 31.7

Regionförvaltningsverken, (=AVI) pressmeddelande från 16.6

I JULI GÄLLER FORTFARANDE ATT MAX 50 PERSONER FÅR SAMLAS, STÖRRE OFFENTLIGA TILLSTÄLLNINGAR MÖJLIGA MED SPECIALARRANGEMANG

Enligt regionförvaltningsverkens senaste förelägganden är offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 50 personer tillåtna i juli. Om man vid arrangemangen följer Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar kan man ordna tillställningar med 51–500 personer. Om vissa villkor uppfylls är det dessutom möjligt att ordna tillställningar med mer än 500 personer i avgränsade områden utomhus. Den som ordnar evenemanget ansvarar för att det genomförs på ett sådant sätt att sjukdomsläget avseende coronaviruset inte förvärras.

Regionförvaltningsverken har 16.6.2020 fattat beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar som förbjuder samtliga offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med mer än 50 personer både inomhus och utomhus till och med 31.7.2020.

Det är ändå möjligt att inomhus och i utomhusutrymmen där området är avgränsat ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 personer men högst 500 personer om säkerheten kan garanteras genom att begränsa antalet kunder och iaktta säkerhetsavstånden och hygienanvisningarna. Från och med den 1 juli 2020 är det också möjligt att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med mer än 500 personer i avgränsade områden utomhus om följande tre villkor uppfylls:

 • det finns flera läktardelar eller det är möjligt att avgränsa olika områden för publiken och det är möjligt att ordna ett tydligt skyddsområde mellan varje område,
 • alla i publiken placeras på egna platser i separata läktardelar eller andra åskådarutrymmen för högst 500 personer och varje separat del har en egen ingång och utgång, egna tjänster (t.ex. eventuella serveringstjänster och sanitetsutrymmen) samt egen personal,
 • publikens säkerhet kan tryggas genom att följa ovan nämnda anvisning från undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd.

Regionförvaltningsverkens beslut som är meddelade 16.6.2020 är i kraft 1.7.2020 – 31.7.2020 och de har delgetts genom offentlig delgivning.

Se hela Regionförvaltningsverkens pressmeddelande här.
Finlands Olympiska Kommitté har vidare rekommenderat all idrottsverksamhet att arrangeras i enlighet med Regionförvaltningsverkets bestämmelser ovan.

Fr.o.m. 1.8

Statsrådet (=Finlands regering)

Vid sina förhandlingar den 17 juni fick regeringen en samlad översikt över samtliga riktlinjer som regeringen har slagit fast för att förhindra spridning av coronaviruset och för att skydda riskgrupper.

Vid förhandlingarna enades regeringen dessutom om följande lättnader i fråga om restriktionerna:

 • Statsrådet rekommenderar att inomhus- och utomhustillställningar för över 500 personer kan tillåtas fr.o.m. den 1 augusti 2020, om epidemiläget fortsatt utvecklas utan några betydande ogynnsamma avvikelser. Detta förutsätter att säkerheten garanteras med hjälp av anvisningar från Institutet för hälsa och välfärd och undervisnings- och kulturministeriet om iakttagande av säkerhetsavstånd och hygienrutiner och begränsning av antalet besökare samt vid behov genom att vid tillställningen avskilja olika områden från varandra. Regionförvaltningsmyndigheterna fattar utifrån sin prövning beslut under juli, för högst en månad åt gången.
 • Om epidemiläget fortsatt utvecklas utan betydande avvikelser kan man som sista avvecklingsåtgärd fr.o.m. den 1 oktober 2020 slopa begränsningarna av sammankomster och tillåta alla tillställningar inomhus och utomhus utan någon begränsning av antalet personer vid tillställningarna. Regeringen rekommenderar också att aktörerna genom egenkontroll säkerställer att ovannämnda anvisningar fortsatt följs.
 • Statsrådet ser regelbundet över riktlinjerna för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster utifrån en lägesbild och konsekvensbedömning på såväl riksnivå som regional nivå. Om epidemiläget utvecklas i ogynnsam riktning och bedömningen så förutsätter, kommer planen för avvecklingen av begränsningarna att justeras.   
 • Hela statsrådets pressmeddelande

18:e juni

Sverige

25-manna är inställt för detta år.


16:e juni

IOF

VM i Tjeckien i juli 2021 kompletteras med ett sprintlopp och en sprintstafett. Därmed blir VM programmet motsvarande som orienterings-VM ännu 2018 med två tävlingar i sprintformat och tre tävlingar i skogsformat.

IOF har publicerat program för världscupen 2021. Efter ett undantagsår med inhiberad världscup, återgår den internationella orienteringen till normalläge med 3 världscupshelgar med 3 deltävlingar var. Världscupen orienteras nästa år i Neuchâtel, Schweiz (maj, i samband med EM); Idre, Sverige (i augusti) och Cansiglio, Italien (sept-okt). Den internationella kalendern toppas därtill ännu med VM i Tjeckien.

12:e juni

Statsrådet

11.6 har Finlands regering gjort en precisering till den tidigare linjedragningen att begränsa deltagarantal vid offentliga tillställningar utomhus till 500 personer fram till 31.7. Enligt den nya preciseringen kan man fr.o.m. 1.7 vid offentliga utomhus-tillställningar i undantagsfall ha mer deltagare än 500 personer om specialarrangemang tillämpas.

Idag, 12.6, har inga närmare anvisningar gällande idrottstävlingar eller specifikt orientering publicerats. Marschordningen är ändå följande: Social- och hälsovårdsministeriet > Regionförvaltningsverken > Olympiska Kommittén > Nationella grenförbunden, bl.a. SSL.

I dagsläget är det ännu oklart vad den nya preciseringen innebär för orientering och grenens tävlingsverksamhet fr.o.m. juli. Om och när SSL preciserar anvisningar för grenens tävlingsverksamhet, kommer infot att uppdateras i denna artikel.

3:dje juni

SSL

Gyllene Kompassen riksfinalen arrangeras i år sö 16.8 av Navi i St. Michel.
Tillställningen blir i år aningen annorlunda än tidigare år. Riksfinalen i H&D-14 är fortfarande en masstartstävling, men resultaten i region/distriktstävlingen räknas utifrån de 3+3 snabbaste löparna per region/distrikt i tävlingen.
Jämfört med tidigare år ställer de olika SSL-regionerna inte nödvändigtvis upp med regionlag. Regionerna får istället sina lagresultat baserat på de 3+3 snabbaste godkända individuella resultaten som löpare från regionen/distriktet uppnår i den individuella tävlingen.

Inom FSO har NÅID- och ÖID-distrikten de senaste åren ställt upp med respektive distriktslag. Distrikten informerar senare huruvida ställer upp med organiserade distriktslag i år eller inte samt hur i så fall uttagningar till distriktslagen görs.

1:sta juni

IOF

Världscupen i Schweiz 13-16.5 blir orienterings-EM. EM-status blev ledig tidigare då Ryssland, p.g.a. ekonomisk osäkerhet tvingades dra sig ur arrangemangen. Nu är det klart att Världscupens första deltävling i Neuchätel i Schweiz också blir EM – tidernas första sprint-EM med individuell sprint, sprintstafett och knock-out sprint. Den ursprungligen planerade långdistansen blir däremot inställd.

Junior-VM i Turkiet, som flyttades till hösten 2020, ser ut att bli 10-16.10. IOF kommer senast 1.7 att informera om Junior-VM kan arrangeras i år eller inte.

19:e maj

FSO

FSOM på Åland har skjutits fram till augusti 2021. Se hela pressmeddelandet om förbundsmästerskapen här.

Suunnistusliitto

Suunnistusliitto har 19.5 publicerat direktiv och rekommendationer för orienteringsverksamhet i Finland under juni-juli. Anvisningarna, vilka baserar sig på myndighetsdirektiv och -rekommendationer, gäller vid nationell tävlingsverksamhet, konditionsorientering och kan tillämpas även vid övrig orienteringsverksamhet. SSL:s anvisningar finns på finska här. En svenska översättning uppkommer på FSO:s webbplats under onsdagen 20.5.

Regionförvaltningsverken (=AVI)

Regionförvaltningsverken har 19.5 fattat ett beslut, där man förbjuder alla publiktillställningar inomhus och utomhus som samlar över 50 personer fram till 30.6.2020.

”Enligt regionförvaltningsverkens beslut är offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med under 50 personer tillåtna från och med den 1 juni. Om man vid arrangemangen följer Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar kan man dessutom ordna tillställningar med 50–500 personer. Den som ordnar evenemanget ansvarar för att det genomförs på ett sådant sätt att sjukdomsläget avseende coronaviruset inte förvärras.” (ur Regionförvaltningsverkens pressmeddelande 19.5)

FSO uppmanar föreningar att bekanta sig med innehållet i Regionförvaltningsverkens pressmeddelande, speciellt de som planerar arrangera aktiviteter under juni-juli.

15:e maj

Suunnistusliitto

 • Suunnistusliitto förbereder direktiv åt föreningar för perioden juni-juli. Direktiven kan tillämpas vid tävlingsarrangemang och till viss mån vid konditionsorientering.
 • Enligt rådande myndighetsbestämmelser kan man under juni-juli arrangera tillställningar vars totala deltagarantal (arrangörer och deltagare) överskrider 50, men inte överstiger 500, förutsatt att special arrangemang för säkerhet och undvikande av närkontakt vidtas.
 • SSL förbereder ett direktiv på att max 460 tävlande får delta i nationell tävling, så att totalantalet närvarande inte överstiger 500 (funktionärer medräknat).
 • SSL-direktiven lär innehålla rekommendationer gällande TC-, start- och målfunktioner samt direktiv för hygienåtgärder.

Fram till 31.5 gäller

 • I föreningars tränings- och ungdomsverksamhet gäller tills vidare rådande myndighetsbestämmelser. Fram till 31.5 får inga tillställningar som samlar över 10 deltagare organiseras, tävling eller träning. Verksamhet bör arrangeras utomhus så att närkontakt undviks. Emit-stämpling skall inte användas före den egentliga tävlingsverksamheten påbörjas.
 • Vid alla eventuella <10 personers aktiviteter bör man se till att inga närkontakter vid start-, mål- eller övriga funktioner uppstår. Vid all verksamhet bör god handhygien tillämpas. Deltagande då man är sjuk eller känner sig sjuk är förbjudet.

Olympiska Kommittén

Olympiska Kommittén har publicerat direktiv och rekommendationer för hur diverse olika grenar bör anpassa sin elitidrottsverksamhet under rådande epidemi. I direktiven framgår hur idrottare, tränare och övriga stödpersoner bör anpassa träning och samvaro för att minska på smittorisken.

Alla involverade i elitträningsverksamhet är skyldiga att personligen minimera smittorisker. Till detta hör bland annat :

 • att avstå från kontakt med sjuka personer eller att avstå från kontakt med andra då man själv är sjuk.
 • att minimera personliga kontakter vid träning, inkvartering, mat, transporter etc.
 • att desinficera och tvätta träningsutrymmen, träningsutrustning etc. efter egen användning.

Vid gemensamma träningstillfällen eller läger bör arrangören samt alla deltagare se till att man har

 • närkontakter undviks
 • vid gruppträning blandas inte grupper sinsemellan med varandra.
 • träningsgrupper hålls så små som möjligt och ändamålsenligt.
 • vid läger- och tävlingsresor minimerar man antalet personer i närkontakt med varandra vid t.ex. måltider, analyser, palavrer, inkvartering och transporter.
 • en teamet/gruppen har en handlingsplan för isolerande av individ(er) som eventuellt insjuknar.
 • tillgängliga rengörings- och desinfektionsmedel samt ansiktsmasker till gruppens förfogande på läger- och tävlingsresor.

Mera info bakom länken på Olympiska Kommitténs sidor.

12:e maj

IOF

 • Sprint-VM i Danmark skjuts upp till 2022.
 • Sprint-VM i Skottland, ursprungligen beviljat till sommaren 2022 skjuts sannolikt upp till 2024.
 • Orienterings-EM (EOC) i Ryssland 2021 inställda.
 • Arrangörerna för Världscupen i Schweiz våren 2021 undersöker möjligheten att arrangera världscupstävlingarna med EM-status och sprintbetoning.
 • Euromeeting 2020 i Tjeckien (för-VM 2021) nya datum: 29.10-1.11.2020.

6:e maj

Olympiska Kommittén, Ang. föreningsverksamhet (nationellt, alla grenar)

 • Föreningars träningsverksamhet kan framtill 31.5 arrangeras utomhus så att närkontakter undviks. Träningsverksamheten kan arrangeras i grupper på under 10 personer. Fram till 31.5.2020 får inte tävlingar eller andra över 10 personers öppna evenemang arrangeras.
 • I träningsverksamheten bör man fästa speciellt uppmärksamhet vid handhygien. Händerna bör tvättas ordentligt före och efter träningar. Hand-desinfektionsmedel rekommenderas finnas tillgängligt under träningar.
 • Idrottstävlingar och idrottsserier kan påbörjas med specialarrangemang fr.o.m. 1.6. Träningsverksamhet kan fr.o.m. 1.6 även arrangeras vid idrottsanläggningar inomhus så att man undviker närkontakter. Träningsverksamhet vid utomhus- och inomhusanläggningar bör fr.o.m. juni förverkligas i grupper på under 50 personer.
 • Notera att SSL och övriga nationella grenförbund inväntar närmare direktiv hurdana specialarrangemang för tävlingsverksamhet som gäller. SSL informerar under inkommande veckor när och under hurdana specialarrangemang tävlingssäsongen inom orientering eventuellt kan påbörjas denna sommar.

24:e april

IOF

 • Alla tävlingsevenemang med WRE-ranking fram tills 31.7 har skjutit upp eller ställts in.
 • Junior-VM i orientering, ursprungligen 28.6-3.7 i Turkiet skjuts upp. IOF söker nytt datum för hösten, detta datum beror på datumbeslut för orinterings-VM i Danmark.

16:e april

Suunnistusliitto

SSL:s förbundsstyrelse har inte gjort nya beslut (på sitt möte 14.4) om hur långt fram inställningen av alla tävlingsevenemang gäller. Hela sporten bör följa myndighetsdirektiv och datum inskrivna i dessa direktiv när det gäller tävlings- och motionsverksamhet. SSL:s förbundsstyrelse gjorde en linjedragning att påbörja tävlingssäsongen direkt när myndighetsdirektiven tillåter detta.

O-Ringen 2020 inhiberas.

Enligt den ursprungliga planen skulle O-ringen ha ordnats i Uppsala-regionen 19-25.7. Istället flyttas orienteringsveckan framåt till nästa sommar, med de nya datum 25-31.7. Arrangröskapen för därpå följande ”O-ringar” flyttas därmed framåt med ett år.

3:e april

Suunnistusliitto

Leimaus-lägret, 2-5.6.2020, flyttas framåt med ett år. Leimaus-lägret kommer därmed att arrangeras i Vuokatti 7-10.6.2021. Detta innebär naturligtvis också att FSO-gruppens deltagande i Leimaus-lägret inte kommer att bli av detta år. Arrangemangen för därpå följande Leimaus-evenemang flyttas framåt med ett år. SSL: info om flytten av Leimaus här (på finska).

1:a april

Suunnistusliitto

Alla nationella tävlingar i Finland fram till 13.5 är inhiberade. Detta i linje med regeringens direktiv och beslut. Detta datum är med andra ord 2 veckor längre fram i kalendern jämfört med SSL:s tidigare inhiberingsbeslut som gällde fram till 30.4,

Jukola (och Venla) 2020 i Rovaniemi, enligt ursprunglig plan 13-14.6.2020, flyttas till nästa år. Nya datum för Jukola i Rovaniemi blir 19-20.6.2021. Detta beslut innebär att övriga tilldelade Jukola-evenemang flyttas framåt med ett år. Arrangörens pressmeddelande.

19-20.6.2021 Napapiiri-Jukola, Rovaniemi, Ounasvaaran Hiihtoseura
2022 Lukkari-Jukola, Mynämäki, Liedon Parma & Mynämäen Suunnistajat -52
2023 Porvoo-Jukola (Borgå Jukola), OK Trian
2024 Lakia-Jukola, Kauhava, Kauhavan Wisa, Lapuan Virkiä

IOF

VM i orientering – ursprungligen 7-11.7.2020 i Danmark flyttas framåt. IOF utreder potentiella nya datum. Beslutet att flytta tävlingarna baseras dels på osäkerheten kring Coronavirus-läget under sommaren samt det faktum att landslag och idrottare inte har möjlighet jämlika möjligheter att förbereda sig för mästerskapen i rådande internationella läget.

EM i orientering – ursprungligen 19-23.8.2020 i Rakvere, Estland – inhiberas. Det blir inget orienterings-EM detta år. Eftersom tävlingarna skulle ha varit en del av världscupen 2020, blir även Världscupen i orientering 2020 inställd. Därtill blir världscupsfinalen i Italien på hösten inställd till följd av dessa beslut.

VM i cykelorientering i Tjeckien 17-23.8.2020 likaså inställt och kommer inte arrangeras under 2020.

EYOC (European Youth Orienteering Championships) planeras att flyttas från 19-22.6 till 23-25.10. Ett beslut om dessa tävlingar kan arrangeras kommer att göras senast i början på augusti.

25:e mars

EM i precisionsorientering, som arrangeras av OK 77, flyttas till 14-18.7, såvida det är möjligt att arrangera mästerskapen då. Om dessa datum är för tidiga, flyttas mästerskapen till 2021. Beslut om tävlingarna kan arrangeras i juli detta år fattas 31.5.

24:e mars

Suunnistusliitto (selektivt utplock)

 • Suunnistusliitto fattar beslut och informerar senast 17.4 om hur tävlingssäsongen inleds. Vid samma tillfälle informeras även om förfarande med konditionsorientering.
 • Om tävlingsarrangör önskar flytta tävling från april-maj till någon tidpunkt senare under året, önskar SSL att arrangören tar kontakt med Petteri Palmi (petteri.palmi@suunnistusliitto.fi) senast 30.4. På så sätt kan flyttarna koordineras mer effektivt. Flyttningar av större tävlingar övervägs redan under april. Det önskas också att arrangörer överväger att flytta tävlingar till höstens vardagskvällar.
 • FM-medeldistansen har flyttats till 30.8.
 • SSL påminner föreningar om att strikt följa myndighetsdirektiv vid arrangemang av orienteringsaktiviteter som görs på egen hand.

Finlands Svenska Idrott

Finlands Svenska Idrott har sammanställt råd och info från Finlands Olympiska Kommitté gällande utmaningar och åtgärder idrottsföreningar eventuellt tvingas ta till under rådande undantagsförhållanden. FSI:s artikel finns här.

Artikeln belyser hur föreningar rekommenderas tackla exempelvis anmälnings- och deltagaravgifter för evenemang, verksamhetsavgifter för ordinarie verksamhet, stadgeenliga vårmöten samt hur man kan förverkliga träningsverksamhet på distans.

23:e mars

Suunnistusliitto

 • Statsrådets direktiv och bestämmelser bör följas även av idrottsföreningar (i dagsläget fram till 13.4.) Konkret betyder detta att samlingsbegränsningar inte får brytas.
  • Gemensamma träningar bör inte arrangeras. Däremot kan man i mån av möjlighet instruera utövare av sporten hur de skall utöva sin orienteringshobby på egen hand.
  • Öppna orienteringsträningar eller konditionsorientering bör inte arrangeras, inte ens med kartutdelning eller annan närkontakt utöver begränsat tidsintervall. Vid orientering på egen hand bör kartutdelning planeras och förverkligas omsorgsfullt så att fysisk kontakt och potentiella risker minimeras.
  • Vid träning på egen hand bör tränare och ledare instruera deltagare så att samlingsbegränsningar inte bryts. Instruktioner bör vara sådana att orienterare tar sig till träningen (t.ex. på fasta nätet eller någon träning från träningsbank) på ett utdraget tidsintervall. Samåkning bör undvikas och en extra noggrann handhygien bör följas.
  • Idrottsakademiernas träningsverksamhet är tills vidare inställt. Ansvarstränare för akademierna har kontaktat sina idrottare med direktiv för hur träning de närmaste veckorna genomförs.
 • SSL informerar mera om Leimaus-lägret senast 15.4.2020. Fram tills detta följer lägerarrangören hur situationen och myndighetsdirektiven utvecklas.
 • Idrottare som befinner sig utomlands bör omedelbart kontakta eget grenförbund (för alla orienteringsgrenar – Suunnistusliitto) eller Olympiska Kommittén enligt Olympiska Komitténs direktiv.
 • SSL har uppdaterat sina uttagningskriterier för värdetävlingar i orientering och cykelorientering till följd av Koronavirus-epidemin.
 • Arrangemangen för Jukola i Rovaniemi 13-14.6.2020 fortsätter tills vidare enligt ursprunglig plan. Arrangörerna följer situationen och hur myndighetsdriektiven utvecklas. Beslut om Jukola 2020 fattas 17.4. Arrangörerna informerar mera senast 17.4.

IOF (International Orienteering Federation)

 • Alla IOF:s värdetävlingar och huvudevenemang fram till 31.5 har inställts eller flyttats framåt. Detta gäller även alla WRE-tävlingar. Nya potentiella datum undersöks.
 • Konkret gäller detta EM i cykelorientering (EMTBOC) i Portugal (nya datum 2-7.10.2020), EM i precisionsorientering (ETOC) i Finland samt den första världscupsturnén i Orientering i Schweiz*. (*edit 24.3 – Världscupen i Schweiz har flyttats till maj 2021).
 • World Orienteering Day 2020 -evenemangen som inplanerats för 13-19.5 ställs in.
 • IOF-evenemang för juni och juli (bland annat junior-VM i Turkiet, VM i Danmark etc.) planeras än så länge. IOF kommer att utvärdera situationen för dessa vid sitt möte 3-4.4.2020.

Olympiska Kommittén

Olympiska Kommittén rekommenderar tills vidare utövande av idrott och motion på egen hand inom begränsningarna utsatta av myndigheterna. Vid utövande av idrott bör noteras att offentliga samlingar begränsats till tio (10) personer. Det är även rekommenderat att undvika onödig vistelse på allmänna platser.

Med offentlig samling avses allmänt möte eller publiktillställning som arrangeras på öppen eller allmän plats. T.ex. möten eller demonstrationer klassificeras som offentliga samlingar. Nöjestillfällen, tävlingar, utställningar eller t.ex. träningstillfällen kan liknas vid publiktillställningar. Däremot så är privata spel eller lekar inte klassade som offentliga samlingar.

13:e mars

Med anledning av nya beslut och rekommendationer som landets regering samt myndigheter senaste dagar offentliggjort, har idrottsorganisationer i Finland tagit till åtgärder för att förhindra Covid-19 spridning i landet på bästa möjliga vis.

Finlands Svenska Idrotts styrelse har gjort upp en åtgärdsplan för egen verksamhet med rekommendationer även för medlemsförbundens (däribland FSO) och idrottsföreningarnas verksamhet 12.3.

Finlands Olympiska Kommitté följer utvecklingen dagligen och uppdaterar sina direktiv för den finländska idrottsrörelsen, bl.a. de nationella grenförbunden, regelbundet. Kommitténs nyaste lägesuppdatering (13.3 kl 14.30) finns här.

Det nationella orienteringsförbundet Suunnistusliitto har framfört sin åtgärdsplan för orienteringsverksamhet i Finland 13.3 kl 17.00. SSL:s publicerar sina lägesuppdateringar här. Undertecknad har översatt SSL:s åtgärdsplan (13.3 kl 17) och översättningen finns längst ner i denna text.

FSO följer myndigheternas rekommendationer att undvika och ställa in evenemang och tillställningar, vilka inte tolkas vara nödvändiga. För närvarande har FSO ställt in det kommande veckoslutets (13-15.3) alla evenemang, då förbundet avser bära sitt ansvar då det gäller förebyggande av epidemins spridning inom Finland.

FSO:s egna läger och träningsevenemang

Enligt regeringens rekommendation bör all verksamhet som inte är nödvändig, även hobby- och fritidsverksamhet begränsas. FSO har beslutit att ställa in sina egna planerade läger och träningsevenemang under våren 2020. Alltså följer FSO FSI:s riktlinje, att ställa in läger- och träningsevenemang ända fram till 31.5. Tillställningar planerade till senare tidpunkter utvärderas vid ett senare tillfälle. Om situationen ändrar mot positivare håll, kan FSO omvärdera läget med de egna träningsaktiviteterna.

Detta betyder i praktiken att FSO:s Träningsgruppers Vårläger 3-10.4 i Tjeckien är inställt och i rådande läge kommer FSO inte att undersöka möjligheter till alternativa arrangemang i Finland. Ungdomsgruppens påskläger 10-13.4 kommer även att inställas. Idag (13.3) beslöts det att träningssäsongens sista träningsdagar i Vasa 14.3 och Halikko 15.3 inhiberas, medan igår (12.3) beslöts att inhibera Ungdomsgruppens läger i Salo 13-15.3.

Träningsverksamhet i medlemsföreningarna

SSL har framfört sina direktiv gällande orienteringsverksamhet i Finland (13.3 kl 17). Se översättning av SSL:s direktiv längst ner. Direktiven gäller både tävling och träning. FSO råder sina medlemsföreningar att beakta och tillämpa SSL:s åtgärdsplan, då det nationella grenförbundet har övergripande ansvar över orienteringsverksamhet i Finland! Vid större tillställningar rekommenderas alla föreningar att följa myndigheternas direktiv att fram till slutet på maj (31.5) ställa in alla >500 personers evenemang!

Finlands Svenska Orienteringsförbunds medlemsföreningar avgör själva vilka aktiviteter som ordnas eller vilka man deltar i. Respektive förening bör fatta beslut om eventuella inhiberingar när det gäller t.ex. träningar eller konditionsorientering. Gällande tävlingar bör föreningar följa SSL:s linjedragning (nationella tävlingar ställs in fram till 30.4). Vi rekommenderar alla berörda att aktivt följa med myndigheternas, dvs THLs och regeringens, rekommendationer och direktiv. Följ även med Suunnistusliittos information.

Grundfriska barn och unga hör inte till covid-19 infektionens riskgrupp. Därmed kan idrottsföreningarnas hobbyverksamheter för dessa målgrupper fortsätta om arrangerande förening så önskar, men med uppmärksamhet på de förbyggande åtgärderna. Om en deltagare, vårdnadshavare eller tränare uppvisar några som helst symptom på förkylning/sjukdom bör denna stanna hemma. 

Övriga aktiviteter och tillställningar inom orientering

Gällande övriga samlingar och tillställningar, rekommenderas orienteringsfolket att följa THL:s, Statsrådets och Olympiska Kommitténs direktiv, alltså hålla mötestillfällen och samlingar som distansmöten (virtuella möten) och inhibera större samlingar i mån av möjlighet. Detta gäller exempelvis möten för styrelser och arbetsgrupper, vårmöten, utbildningstillfällen, palavrer osv.

Exempelvis FSO:s vårmöte 2020 kan vid behov flyttas framåt eller alternativt arrangeras som virtuellt distansmöte. Detta återkommer vi till.

Igår (12.3) beslöt FSO att ställa in sin banläggarutbildning i Pedersöre 14-15.3.

Vid frågor – kontakta vik. grenchef Wilhelm Stenbacka (0401931394, wilhelm.stenbacka@idrott.fi) eller förbundsstyrelsen. Vid ärenden till Finlands Svenska Idrott hittas kontaktuppgifterna i FSI:s artikel.

SSL:s info 13.3 kl 17.00

Enligt regeringens och hälsomyndigheternas direktiv, inhiberas alla över 500 deltagares tillställningar fram till 31.5 p.g.a. Korona-hotet. SSL:s åtgärder och direktiv är enligt följande:

 • Alla nationella tävlingar under SSL inhiberas fram till 30.4.2020. Beslutet träder ikraft omedelbart. Tävlingsevenemang med över 500 deltagare inhiberas fram till 31.5.2020. Möjligheten att arrangera tävlingsevenemang från 1.5 och framåt kommer att utvärderas senare. SSL informerar 2.4.2020 om eventuella tillägg när det gäller tävlingsverksamhetens inhiberingar, begränsningar och fortsatta åtgärder. Vid förändrade omständigheter ageras enligt myndighetsdirektiv.
 • FM-medeldistansen 23.5.2020 flyttas till hösten, tidpunkt meddelas senare.
 • Inga granskningstävlingar för seniorernas eller juniorernas värdetävlingar kommer att arrangeras innan 31.5.2020. Uttagningskriterier kommer att uppdateras.
 • SSL rekommenderar att dess medlemsföreningar inte arrangerar allmänna konditionsorienteringsevenemang fram till 30.4.2020. Föreningar kan erbjuda orienterare möjligheter till träning på egen hand utan Emit-stämpling eller övriga arrangemang. I så fall bör man se till att försäljningen och leveransen av träningskartor planeras och genomförs med omtanke. Föreningar uppmanas att även marknadsföra MOBO-orienteringsbanor åt personer intresserade av grenen. SSL uppdaterar rekommendationer för konditionsorientering 2.4.2020 i samband med att direktiv för den nationella tävlingsverksamheten uppdateras.
 • Landslagens lägerverksamhet inrikes och utomlands ställs in tills vidare. Även Suunta Huipulle –lägret i mitten av maj ställs in.
 • SSL följer IOF-evenemangens status och om det uppstår inhiberingar eller förflyttningar av dessa. Speciellt cykelorienteringens EM i Portugal, orienteringens Världscup i Schweiz samt precisionsorienteringens EM i Finland bevakas.
 • Information kring Leimaus-lägrets (2-5.6.2020 Vuokatti) arrangemang kommer att ges nästa gång under vecka 12 efter att arrangören och SSL representanter gått genom potentiella alternativ.
 • SSL:s alla utbildningstillfällen inhiberas 13.3-31.5.2020. Nya tidpunkter för utbildningarna kan överenskommas case-by-case.
 • SSL:s regionträffar i Tammerfors 18.3 & Kemi 21.3 inhiberas.
 • SSL:s förbundsmöte och förbundsfullmäktiges möte arrangeras inte 28.3 utan flyttas framåt med planen att arrangeras före slutet på juni. Ny tidpunkt meddelas senare.
 • Träningsverksamhet och orienteringsskoleverksamhet i föreningarna behöver nödvändigtvis inte avbrytas. Däremot bör man beakta myndigheternas rekommendation att undvika arrangerande av mindre tillställningar, om dessa inte är nödvändiga.
För den senaste myndighetsinformationen 

Kategorier:
FSO Kommunikation Nyhetsbrev Okategoriserade Orientering Träning Tävling Ungdomsverksamhet Utbildning