Träningsgruppernas Start-up läger på Solvalla inte arrangeras i ursprungligt planerad form

Start-up läger ordnas som dagsläger och delat i 2 olika regionala grupper (ÖID & NÅID).

FSO:s förbundsstyrelse har onsdagen 4.11 fattat beslutet att FSO-träningsgruppernas startup-läger på Solvalla inte arrangeras i ursprungligt planerad form, då förbundet bedömer att ett omfattande träningsläger som samlar kring 30 idrottare från olika orter i Svenskfinland under rådande coronaepidemi inte är ändamålsenligt. Lägret omformas i stället till två regionala träningsdagar 28-29.11 där idrottare från ÖID-område samlas i Norrvalla-området i Vörå och idrottare från NÅID-område samlas i Solvalla-området i Esbo.
Lägret genomförs som 2 gemensamma träningsdagar (samma innehåll på båda orter) med lunch, föreläsning och analysering. FSO förbereder också träningsrekommendationer för gruppernas idrottare att utföra på egen hand hemma dagen före lägret (fredag 27.11) och dagen efter lägret (måndag 30.11).

FSO arrangerar ingen övernattning för lägret och vi rekommenderar att idrottare sover hemma om det är möjligt. Idrottare ansvarar själv för resor till och från träningsdagarna och förflyttningarna mellan träningsplatserna. 

Kategorier:
Elitgruppen Finlands Svenska Idrott FSO NÅID Orientering Träning Träningsläger Utmanargruppen ÖID