FSO höll höstmöte 12.11

Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f. höll stadgeenligt höstmöte torsdagen 12.11 som distansmöte.

Förbundsstyrelsens tre österbottniska styrelsemedlemmar i tur att avgå – Eva-Lotte Myrskog, Niklas Enlund och Jan Torrkulla – fick förtroendet att fortsätta i sina uppdrag för en mandatperiod på två år (2021-2022). Även de tre avgående suppleanterna fick förtroendet att fortsätta i sina roller 2021-2022.

Under höstmötet presenterades och fastställdes förbundets verksamhetsplan och budgetplan för 2021. Medlemsföreningarnas medlemsavgift 2021 fastställdes till 120,00 €, i likhet med tidigare år.

Under höstmötet behandlades även förbundsstyrelsens förslag till stadgeändring. Stadgeändringsförslaget gick ut på att införa en strävan till att sammansätta förbundsstyrelsen, utskott, arbetsgrupper och övriga organ med en 40/60 eller jämnare könsfördelning. Därtill föreslogs ett tillägg att förbundsmöte även kan arrangeras genom telekommunikationsanslutning eller med hjälp av annat tekniskt hjälpmedel.

Förbundsmötet beslöt att godkänna och fastställa styrelsens stadgeändringsförslag. FSO:s nya stadgar träder därmed i kraft omedelbart.FSO förbundsstyrelse 2021

Ordförande Nina Simosas

Vice-ordförande Tom Björklund

Styrelsemedlem Eva-Lotte Myrskog (suppleant Martin Slotte)
Styrelsemedlem Niklas Enlund (suppleant Joakim Hansén)
Styrelsemedlem Jan Torrkulla (suppleant Virpi Snickars)
Styrelsemedlem Anna Jacobson (suppleant Petri Tötterman)
Styrelsemedlem Mikaela Fiskars (suppleant Lars Janlöv)
Styrelsemedlem Emma Simosas (suppleant Nina Sevelius)

Styrelsens kontaktuppgifter hittas här.

Kategorier:
Finlands Svenska Idrott FSO förbundsmöte Okategoriserade