FSO Nyhetsbrev November 2020

Här är senaste informationen från FSO. Vänligen förmedla denna information inom föreningen till medlemmar och utövare av sporten. Ifall du inte hör till e-postlistan som får dessa meddelanden och vill i fortsättningen ha, vänligen meddela fso@idrott.fi. Du kan även meddela ifall du inte i fortsättningen vill ha av dessa meddelanden.


Höstens veckoslutsläger för ungdomar ändrade till träningsdagar (Norrvalla 21.11 och Södra-Finland 13.12)

Enligt FSO:s förbundsstyrelsens beslut (4.11) ändras FSO:s Ungdomsgruppens veckoslutsläger (20-22.11 & 11-13.12) till 1-dags träningsdagar för ungdomar. Träningsdagarna är öppna för alla idrottare i FSO:s ungdomsgrupp samt för nya intresserade av ungdomsgruppens lägerverksamhet. Alla orienterare från FSO:s medlemsföreningar ungefär från och med åldern 12 uppåt är alltså välkomna att delta på träningsdagarna. Datum och orter för FSO:s träningsdagar för juniorer är:

  • Lördag 21.11.2020 Norrvalla, Vörå – anmälningsdeadline må 16.11 kl 23.59.
  • Söndag 13.12.2020: Södra-Finland –  * specifik ort och anmälningsdeadline fastställs senare. 

Närmare info, inbjudan till juniorträningsdagarna,  dagsprogram och anmälningslänkar på FSO:s sidor här.


FSO Träningsdagar under hösten och vintern 2020-2021

FSO:s träningsdagar arrangeras i samarbete med föreningarna och är avsedda för samtliga intresserade. Evenemangen är till för alla orienterare i FSO medlemsföreningar (både topp och bredd), inte enbart idrottarna i träningsgrupperna. Datum och arrangörer för nästa träningsdagar enligt dagsläget är:

  • 12.12 IK Falken & OK 77, 
  • 9.1 Pargas IF  & 16.1 Gamlakarleby IF,
  • 13.2 IF Minken & OK Trian.

FSO-träningsdagar under 2020-2021 på webben hittas på: https://fso.idrott.fi/fso-traningsdagar-2020-2021/

Till denna sida laddas all up-to-date träningsdags-info, anmälningslänkar etc. under hösten och vintern, också eventuella förändringar i tidtabellen.


FSO:s träningsgrupper 2021

Finlands Svenska Orienteringsförbunds träningsgrupper för säsong 2021 är valda. FSO:s Elitgrupp består under 2021 av 9 idrottare och Utmanargrupp av 23 idrottare. Mera information om träningsgrupperna och antagningsgrunder går att läsa i denna artikel.

Även FSO:s Ungdomsgrupp för 2021 är fastställd. Ungdomsgruppen är en öppen grupp ämnad för 13-20 åriga orienterare från alla FSO:s medlemsföreningar och till gruppen under 2021 tillhör totalt 33 unga orienterare. Mera info om Ungdomsgruppen 2021 här. 


FSO höll höstmöte 12.11

Finlands Svenska Orienteringsförbund r.f. höll stadgeenligt höstmöte torsdagen 12.11 som distansmöte. Höstmötet valde tre styrelsemedlemmar för en mandatperiod på två år (2021-2022), behandlade och fastställde förbundets verksamhets- och budgetplan 2021 samt  uppdaterade stadgar vid sidan om höstmötets årliga stadgeenliga beslut. FSO:s styrelse 2021, den fastställda verksamhetsplanen och övrigt material finns tillgängliga på FSO:s webb, i denna artikel.


FSO föreningsträffar memo

Höstens möteskalender har utöver höstmöte även innehållit ett antal föreningsträffar, detta år dels på distans och dels i hybridform. Under föreningsträffarna diskuterades bland annat förbundets 2021 verksamhet, det pågående årets lärdomar för finlandssvensk orientering, träningssamarbete mellan föreningar under vinterhalvåret, självbetjäning-orienteringens framtid samt träningstyngdpunkter både på föreningsnivå och förbundsnivå. Grenchefens memo och tolkningar från föreningsträffarna går att läsa här


Pajulahtis “Uthållighetswebinarium” 23-24.11

Idrottsinistitutet Pajulahti arrangerar sitt årliga seminarium kring uthållighetsidrott som webinar må-ti 23-24.11. Uthållighetsseminariets två huvudteman är 1) Unga finländska uthållighetsidrottares träning, och 2) Höghöjdsträning som förberedelse för tävling. 

Uthållighetswebinaren arrangeras som en del av de finländska uthållighetsgrenarnas samarbetsprojekt och involverar input från diverse nationella grenförbund och Olympiska kommitténs elitidrottsenhet (Huippu-urheiluyksikkö) samt vetenskaplig expertis från Forskningscentralen för tävlings- och toppidrott (Kihu). Webinaren innehåller även internationella gästföreläsare. Webinarspråk: finska och engelska.

Deltagande på webinariet är gratis. Anmälningen är öppen. Föreläsare, program och mera information här.


Uthållighetsgrenarnas samarbetsprojekt – webinar-inspelningar kring träning för barn och unga

De finländska uthållighetsgrenarnas samarbetsprojekt arrangerade under oktober en serie webbföreläsningar där de nationella grenförbunden redogjorde för den egna grenens träningslinjer för barn och unga. Även orienteringens nationella träningslinjer och -rekommendationer för barn och unga presenterades (på finska) under föreläsningsserien. Föreläsningarna spelades in och går att se på Pajulahtis sidor eller på Kihus Youtube-kanal (KihuTV). På KihuTV finns även inspelade föreläsningar från tidigare år kring fortfarande aktuella och viktiga teman inom uthållighetssporter. Orienteringens presentationsmaterial tillgängligt här.Aktuellt inom Suunnistusliitto

Kartrapportering för SSL:s kartstöd bör göras senast 19.11. Anvisningar för kartrapportering och kriterier för SSL:s kartstöd finns på SSL:s sidor.

Kartwebbinarie torsdag 26.11 kl 16-19. SSL arrangerar en kartwebbinarie för föreningars kartansvariga, ordföranden samt alla övriga intresserade av kartering och orienteringskartor. Webbinariens innehåll kretsar bl.a. kring SSL:s kartstöd och dess framtida utmaningar samt kommunens roll som potentiell stödande aktör och bidragsgivare kring kartering och kartfrågor. Anmälning senast tisdag 24.11. Info och anmälningslänk hittas här. 

Suunnistusseminaari 4-5.12.2020 som webinar. SSL arrangerar sitt traditionella Suunnistusseminaari denna vinter som webinar. Huvudteman för Orienteringsseminariet denna gång är utveckling av föreningsträning samt utveckling och marknadsföring av orienteringsevenemang. Därtill belönas årets meriterade orienteringspersoner.
#suunnistusseminaari #suunnistusseminaari2020.

För att hänga med i vad som är aktuellt för orientering på en nationell nivå, lönar det sig att hålla ögonen öppna för nya artiklar på SSL sidor och evenemangskalendern uppe till höger på webbplatsen.Finlands Svenska Idrott informerar


Undervisnings- och kulturministeriets utvecklingsstöd för föreningsverksamhet (föreningsstöd)

Undervisnings- och kulturministeriets föreningsstöd är statens ekonomiska stödform för idrottsföreningar med avsikt att stöda och utveckla idrottsverksamhet på gräsrotsnivå. Ansökningsperioden för 2021-utvecklingsstöd pågår mellan 13.11-18.12.2020 (kl. 16.15). 

Utvecklingsstödet för föreningsverksamhet är avsett för att öka barns och ungas möjlighet till utövande av idrottshobbyer samt för att utveckla en mångsidig organiserad motion och idrott.

Ministeriets understöd kan sökas av lokala, registrerade föreningar som arrangerar motion och/eller idrott. Understödet beviljas mottagaren i form av ett specialunderstöd efter prövning.

Läs mer om hur ni ansöker på undervisnings- och kulturministeriets webbplats

Vid frågor, kontakta ministeriets ansvarsperson(er) eller FSI:s personal. Notera även att flera av idrottens regionorganisationer (Liikunnan aluejärjestöt) arrangerar sparrkvällar och webbkliniker (på finska) kring ansökning av statens föreningsstöd.


På samma linje -projektets slutseminarium 24.11

Den 24.11.2020 kl. 10-16 välkomnar vi er med på På samma linjes slutseminarium där projektets resa mot en mer jämställd, normmedveten och inkluderande idrotts- och ungdomsverksamhet sammanfattas. Under seminariet presenteras resultat, konkreta verktyg och metoder som utvecklats under projektets gång. Dagen kommer att vara fylld av inspiration, nya idéer och erfarenhetsutbyte för alla de som vill vara en del av förändringsarbetet och medverka för en modern och framgångsrik idrotts- och ungdomsverksamhet. Seminariet arrangeras i hybridform, anmälning senast 17.11. Mer information hittas här. Evenemanget finns även på facebook


FSI:s och På samma linjes guider kring inkludering, jämlikhet och likabehandling inom idrott

Projektet På samma linje har publicerat ett antal guider under sin snart tvååriga färd. Projektet har publicerat guider riktade för både föreningar och för idrottsutövare. Guiderna är skapade för att hjälpa aktiva i idrottsföreningar att komma igång med utvecklingsarbete inom föreningen och på så sätt skapa en mer tillgänglig, trygg och hållbar idrottsverksamhet i samhället. Bekanta dig med de tillgängliga guiderna kring bland annat inkludering, jämlikhet och likabehandling inom idrott på projektets hemsidor

Vid frågor, kontakta projektteamet som hjälper och svarar gärna på frågor. Mera info, uppkommande tillställningar, kampanjer och workshops – https://sammalinje.fi/Påminnelser från tidigare nyhetsbrev


FSO söker arrangör för FSOM i skidorientering vintern 2020-2021

FSO söker under hösten efter förening intresserad av att arrangera FSOM i skidorientering under vintern 2020-2021. Intresserad förening bör ansöka om arrangörsrätt för mästerskapen genom att fylla i den elektroniska ansökningsblanketten, senast 30.11.2020. Styr vidare till FSO:s webbplats för mer info, ansökningsblanketten och kontaktuppgifter vid frågor.


Suomisport föreningstjänstens presentationstillfällen (webinarer) under hösten

Suomisport är en digital lösning för administration av idrott. Många känner igen Suomisport som portalen var man inhandlar tävlingslicenser och tillhörande försäkringar. Olympiska Kommittén utvecklar Suomisport till att bli hela nationella idrottens digitala administrationsplattform. Olympiska Kommittén har lanserat Suomisport-föreningstjänsten, en tjänst skapad för digital administration av idrottsföreningar. Längs med hösten ordnas web-tillfällen (på finska) där Suomisport-föreningstjänsten presenteras och där tjänstens olika delar introduceras. Är man intresserad av att modernisera och digitalisera föreningsadministrationen (bl.a. evenemangshantering, ekonomi, medlemsregister) lönar det sig att bekanta sig med tjänsten genom webinarieserien. Distanstillfällenas tidpunkter, mer info och anmälningar här.Beställ utbildning till er förening eller region

Hurdan utbildning behöver er förening? Har grannföreningen eventuellt motsvarande behov? FSO har som avsikt att förverkliga utbildningar då en eller fler föreningar uttrycker en beställning eller ett önskemål. 

Grenspecifik utbildning som kan arrangeras är bl.a. banläggarutbildning, banläggarutbildning för barn och unga, tränarutbildning, Ocad-kurs samt kartritningsutbildning. I samråd med Finlands Svenska Idrott kan allmän och grenöverskridande föreningsutbildning arrangeras kring ämnesområden som t.ex. Likabehandlings- och jämställdhetsarbete, GDPR, föreningsadministration, speakerutbildning, barnledarutbildning etc. Utbildningar kan “beställas” då man inom en eller fler föreningar är minst 6 intresserade personer. “Beställ” i så fall utbildning genom att kontakta FSO-kansli (wilhelm.stenbacka@idrott.fi).


Förmedling av er förenings evenemang och tillställningar via FSO kanaler?

Ordnar er förening tillställningar, tävlingar, motionslopp eller evenemang, som ni vill dela med er till övriga föreningar inom FSO? FSO kan förmedla information om evenemang, träningsdagar tävlingar mm. via vårt infobrev, nätsidor samt övriga kanaler. Kontakta grenchefen om er förening önskar informera övriga orienterande Svenskfinland : wilhelm.stenbacka@idrott.fi


Hälsningar,
Wilhelm Stenbacka
vik. Grenchef FSO / Ombudsman FSS
Gjuterivägen 10, 00380 Helsingfors

Kategorier:
#respektinomidrott Finlands Svenska Idrott FSO FSO-träningsdag FSOM förbundsmöte Föreningsverksamhet Kommunikation Nyhetsbrev Orientering Skidorientering Träning Ungdomsgruppen Ungdomsverksamhet