FSO Nyhetsbrev Oktober 2020

Här är senaste informationen från FSO. Vänligen förmedla denna information inom föreningen till medlemmar och utövare av sporten. Ifall du inte hör till e-postlistan som får dessa meddelanden och vill i fortsättningen ha, vänligen meddela fso@idrott.fi. Du kan även meddela ifall du inte i fortsättningen vill ha av dessa meddelanden.

FSO föreningsträffar under hösten.

Förbundet kommer under veckorna 43 och 44 i oktober att ordna diskussions- och planeringstillfällen tillsammans med medlemsföreningar, alltså s.k. föreningsträffar. En del av träffarna arrangeras helt och hållet som distansträffar, en del som hybridträffar där man kan delta antingen på plats eller på distans. Tidtabell och orter för föreningsträffarna: 

Tisdag 20.10 kl. 18.00-20.00 ”Södra halvan” av Österbotten – distansträff.
Torsdag 22.10 kl. 18.00-20.00  ”Norra halvan” av Österbotten – distansträff. 
Tisdag 27.10 kl. 18.00-20.00 Värdförening Pargas IF. PIF-center, mötesutrymme Bomskyddet.
Onsdag 28.10 kl. 18.00-20.00 Värdförening OK Raseborg. Ekenäs Bibliotek.
Torsdag 29.10 kl 18.00-20.00 Värdförening Sibbo-Vargarna / OK Trian. Sipoonlahden koulu.
Måndag 2.11 kl 18.00-20.00, ytterligare allmän distansträff, för dem som ovannämnda datum och/eller orter inte passar.
(Distansträffarnas ortsindelning är bara vägledande, man kan delta på vilken tillställning som helst utgående från egna tidtabeller).

Mera info, noggrannare adresser och säkerhetsåtgärder för distansdeltagande laddas vartefter upp på: http://fso.idrott.fi/foreningstraffar2020/. Länkar för distansdelatagande laddas upp för varje träff bakom länken ovan och finns tillgängliga senast tills tisdag 20.10. Eventuella ändringar eller uppdateringar informeras bakom samma länk. Välkommen med på planeringskvällar!

Ansökning till förbundets träningsgrupper (Elitgruppen & Utmanargruppen samt Ungdomsgruppen) öppen

Riktlinjerna för förbundets träningsverksamhet 2020-2021 har publicerats och ansökan till FSO:s samtliga träningsgrupper har öppnats 7.10. Notera att deadline för ansökan är 25.10 och detta gäller samtliga grupper. Riktlinjerna och ansökningsformuläret för Elit- och Utmanargruppen samt ansökningsformuläret för Ungdomsgruppen hittas i denna artikel på FSO:s sidor. Alla intresserade av träningsverksamheten 2020-2021 bör fylla i ansökan.

Alla sökanden till Elit- och Utmanargrupperna bör i samband med ansökan ha utfört ett löptest på bana (3000m/5000m). De intresserade som inte ännu har utfört löptest bör se till att löpa bantest under hösten, senast 25.10.

Förbundstränarens förberedelsepaket inför FM-ultralång i Orivesi 17.10.

FSO:s förbundstränare Milka Reponen har skapat ett förberedelsepaket för FM-ultralång i Orivesi lördagen 17.10. Intresserade tävlanden hittar förberedelsepaketet på FSO:s webb här. Kom ihåg att packa med någon extra gelpåse i tävlingsbyxorna på lördag. 

FSO Träningsdagar under hösten och vintern 2020-2021

FSO:s träningsdagar arrangeras i samarbete med föreningarna och är avsedda för samtliga intresserade. Evenemangen är till för alla orienterare i FSO medlemsföreningar (både topp och bredd), inte enbart idrottarna i träningsgrupperna. Datum och arrangörer för träningsdagarna enligt dagsläget är:

7.11 (OK Raseborg), 12.12 (IK Falken & OK 77), 16.1 (Gamlakarleby IF & Pargas IF), 13.2 (IF Minken & OK Trian).

*Till följd av epidemiläget i Österbotten, arrangeras ingen egentlig träningsdag i Österbotten 7.11. Istället förbereder FSO två fysiska träningspass för österbotten-bosatta att utföra på egen hand. 

FSO-träningsdagar under 2020-2021 på webben hittas på: https://fso.idrott.fi/fso-traningsdagar-2020-2021/. Till denna sida laddas all up-to-date träningsdags-info, anmälningslänkar etc. under hösten och vintern, också eventuella förändringar i tidtabellen.

FSO Ungdomsläger på Norrvalla och Solvalla under hösten 

FSO arrangerar två veckoslutsläger för ungdomar under återstående månader av 2020. Lägren är öppna för alla idrottare i FSO:s ungdomsgrupp samt för nya intresserade av ungdomsgruppens lägerverksamhet. Alla orienterare från FSO:s medlemsföreningar ungefär från och med åldern 12 uppåt är alltså välkomna att delta på något eller båda av lägren. Datum och orter för FSO:s ungdomsläger är:

Fre 20.11 – Söndag 22.11: Norrvalla, Vörå (uppskjutet från ursprungliga datumen 30.10-1.11)
Fre 11.12 – Söndag 13.12: Solvalla, Esbo.  

All info, anmälning, inbjudan, kontaktuppgifter och eventuella förändringar laddas vartefter upp på: http://fso.idrott.fi/fso-ungdomslager2020/

FSO:s höstmöte som distansmöte 12.11.2020

Medlemsföreningarna i Finlands Svenska Orienteringsförbund FSO r.f. kallas till stadgeenligt höstmöte torsdagen den 12:e november 2020 kl. 18.00. FSO följer myndighetsrekommendationer gällande sociala sammankomster hösten 2020, därmed hålls förbundets höstmöte som distansmöte. Kallelse till höstmötet har skickats ut till förbundets medlemsföreningar och publicerats på FSO:s webbsidor under vecka 42. Övrigt mötesmaterial finns tillgängligt och vid behov uppdateras bakom länken ovan.

Varmt välkommen på FSO:s digitala höstmöte!

Var förberedd på nya sammankomstbegränsningar eller restriktioner på fritidsverksamhet

Finlands regering och myndigheter diskuterar och planerar i skrivande stund nya åtgärder för att hindra epidemin från att ytterligare accelerera i Finland. En åtgärd som spekulerats har varit ett återinförande av striktare sammankomstbegränsningar, som sannolikt kommer att beröra sammankomster både inomhus och utomhus. Med andra ord kan förutsättningarna för all form av idrottsverksamhet ändras inom en nära framtid och det gäller i så fall både FSO:s verksamhet och alla finländska idrottsföreningars verksamhet (träning, tävling, möten etc.). Undertecknad rekommenderar att alla följer med utvecklingen och tillämpar verksamhet enligt utfärdade rekommedationer och bestämmelser. 

FSO har beredskapen att tillämpa eller inhibera precis all förbundets verksamhet vid behov, även på kort varsel!

Suomisport föreningstjänstens presentationstillfällen (webinarier) under hösten

Suomisport är en digital lösning för administration av idrott. Många känner igen Suomisport som portalen var man inhandlar tävlingslicenser och tillhörande försäkringar. Olympiska Kommittén utvecklar Suomisport till att bli hela nationella idrottens digitala administrationsplattform. Olympiska Kommittén har lanserat Suomisport-föreningstjänsten, en tjänst skapad för digital administration av idrottsföreningar. Längs med hösten ordnas webinarietillfällen (på finska) där Suomisport-föreningstjänsten presenteras och där tjänstens olika delar introduceras. Är man intresserad av att modernisera och digitalisera föreningsadministrationen (bl.a. evenemangshantering, ekonomi, medlemsregister) lönar det sig att bekanta sig med tjänsten genom webinarieserien. Webinariernas tidpunkter, mer info och anmälningar här.

Aktuellt inom Suunnistusliitto

Nationella banläggarbehörigheter förlängs. Eftersom inget SSL-banläggarseminarium (nivå 1) arrangerats och många banläggarskolor (nivå 2) samt banläggarkurser (nivå 3) skjutits upp under 2020 till följd av coronaepidemin, har SSL beslutat att förlänga giltighetstiden på diverse banläggarbehörigheter. Banläggarbehörigheter som gått ut 31.12.2019 eller skulle gå ut 31.12.2020 hålls i kraft fram till 31.12.2021.

Orienteringsseminarium 4-6.12.2020 i Pajulahti. SSL arrangerar sitt traditionella Suunnistusseminaari 4-6.12.2020 i Pajulahti. Huvudteman för Orienteringsseminariet denna vinter är utveckling av föreningscoaching samt utveckling och marknadsföring av orienteringsevenemang. Ett noggrannare program publiceras och anmälning öppnas under oktober. Orienteringsseminariet kan vid behov inhiberas om utsikterna för arrangemangen i november-december kräver detta.

För att hänga med i vad som är aktuellt för orientering på en nationell nivå, lönar det sig att hålla ögonen öppna för nya artiklar på SSL sidor och evenemangskalendern uppe till höger på webbplatsen.

Finlands Svenska Idrott informerar

På samma linje -projektets slutseminarium 24.11

Den 24.11.2020 välkomnar vi er med på På samma linjes slutseminarium där projektets resa mot en mer jämställd, normmedveten och inkluderande idrotts- och ungdomsverksamhet sammanfattas. Under seminariet presenteras resultat, konkreta verktyg och metoder som utvecklats under projektets gång. Dagen kommer att vara fylld av inspiration, nya idéer och erfarenhetsutbyte för alla de som vill vara en del av förändringsarbetet och medverka för en modern och framgångsrik idrotts- och ungdomsverksamhet. Mer information hittas här. Evenemanget finns även på facebook. Save the date 24.11.2020!  

FSI:s och På samma linjes guider kring inkludering, jämlikhet och likabehandling inom idrott

Projektet På samma linje har publicerat ett antal guider under sin snart tvååriga färd. Projektet har publicerat guider riktade för både föreningar och för idrottsutövare. Guiderna är skapade för att hjälpa aktiva i idrottsföreningar att komma igång med utvecklingsarbete inom föreningen och på så sätt skapa en mer tillgänglig, trygg och hållbar idrottsverksamhet i samhället. Bekanta dig med de tillgängliga guiderna kring bland annat inkludering, jämlikhet och likabehandling inom idrott på projektets hemsidor

Vid frågor, kontakta projektteamet som hjälper och svarar gärna på frågor. Mera info, uppkommande tillställningar, kampanjer och workshops – https://sammalinje.fi/

Påminnelser från tidigare nyhetsbrev

FSO söker arrangör för FSOM i skidorientering vintern 2020-2021

FSO söker under hösten efter förening intresserad av att arrangera FSOM i skidorientering under vintern 2020-2021. Intresserad förening bör ansöka om arrangörsrätt för mästerskapen genom att fylla i den elektroniska ansökningsblanketten, senast 30.11.2020. Styr vidare till FSO:s webbplats för mer info, ansökningsblanketten och kontaktuppgifter vid frågor.

Orienteringens tävlingsverksamhet med specialarrangemang under oktober

Det nationella grenförbundet Suunnistusliitto har regelbundet uppdaterat sina riktlinjer och anvisningar för nationell tävlingsverksamhet inom orientering och hurdana specialarrangemang som bör tillämpas. De nationella riktlinjer och rekommendationer som gäller under oktober motsvarar de som gällde under september och finns tillgängliga:

Till följd av accelerande epidemiläge runt om i landet kan striktare sammankomstbegränsningar införas längs med hösten:

  • Regionförvaltningsverken publicerar bestämmelser för regionalt gällande sammankomstbegränsningar. Under oktober gäller olika strikta begränsningar beroende på ort och epidemiläge. Bekanta dig med gällende bestämmelser inom eget RFV (=AVI) bakom länken till RFV:s pressmeddelande-sidor ovan.

Nationella och internationella åtgärder och råd inom orientering för att förhindra Coronavirusets spridning

FSO, FSI, Suunnistusliitto, Olympiska Kommittén, IOF och andra idrottsorganisationer uppdaterar regelbundet sina egna webbplatser hur Coronaviruset påverkar den egna grenen och idrotten. FSO sammanfattar aktuellt beträffande begränsningar, inhiberingar etc. för orienteringssporten till denna artikel på FSO:s webbplats. Undertecknad uppdaterar artikeln vid eventuella större förändringar. 


Beställ utbildning till er förening eller region

Hurdan utbildning behöver er förening? Har grannföreningen eventuellt motsvarande behov? FSO har som avsikt att förverkliga utbildningar då en eller fler föreningar uttrycker en beställning eller ett önskemål. 

Grenspecifik utbildning som kan arrangeras är bl.a. banläggarutbildning, banläggarutbildning för barn och unga, tränarutbildning, Ocad-kurs samt kartritningsutbildning. I samråd med Finlands Svenska Idrott kan allmän och grenöverskridande föreningsutbildning arrangeras kring ämnesområden som t.ex. Likabehandlings- och jämställdhetsarbete, GDPR, föreningsförvaltning, speakerutbildning, barnledarutbildning etc. Utbildningar kan “beställas” då man inom en eller fler föreningar är minst 6 intresserade personer. “Beställ” i så fall utbildning genom att kontakta FSO-kansli (wilhelm.stenbacka@idrott.fi).

Förmedling av er förenings evenemang och tillställningar via FSO kanaler?

Ordnar er förening tillställningar, tävlingar, motionslopp eller evenemang, som ni vill dela med er till övriga föreningar inom FSO? FSO kan förmedla information om evenemang, träningsdagar tävlingar mm. via vårt infobrev, nätsidor samt övriga kanaler. Kontakta grenchefen om er förening önskar informera övriga orienterande Svenskfinland : wilhelm.stenbacka@idrott.fi

Hälsningar,
Wilhelm Stenbacka
vik. Grenchef FSO / Ombudsman FSS
Gjuterivägen 10, 00380 Helsingfors

Kategorier:
#respektinomidrott Finlands Svenska Idrott FSO FSOM Kommunikation Nyhetsbrev Orientering Skidorientering Ungdomsgruppen Ungdomsverksamhet